SAB37 Perustaso 4 (2 op)

Moduulin tehtävänä on vahvistaa opiskelijan itsetuntoa kielenkäyttäjänä tarjoamalla mahdollisuuksia pohtia ja harjoitella kieltä erilaisissa jatko-opintoihin ja työelämään liittyvissä tilanteissa. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti. Sisällöllisesti korostuvat opiskelu koulussa, jatko-opinnot ja työelämä sekä tulevaisuudensuunnitelmat. 


Moduuli arvioidaan arvosanalla 4-10.