Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame. Oppimäärä on opiskelijalle tarkoituksenmukainen, jos hänen suomen kielen peruskielitaidossaan on puutteita jollakin kielitaidon osa-alueella. Opetuksen keskeisenä tavoitteena on saavuttaa sellainen suomen kielen taito ja kulttuurin tuntemus, jolla selviää jatko-opintojen ja työelämän vaatimuksista Suomessa.

 

Kaikissa S2-moduuleissa kehitetään kirjoittamisen taitoa, monilukutaitoa sekä puhe- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi opinnoissa opitaan analysoimaan ja arvioimaan tekstejä sekä vuorovaikutustilanteita. Kullakin opintojaksolla luetaan erityisesti pitkiä kaunokirjallisia ja tietotekstejä. Pakollisten opintojen aikana luetaan vähintään neljä kokonaisteosta.