Lukuvuosi 2007 - 2008

Tansania yhteistyö 

Keskiviikkona 7.11.2007 Haukiputaan lukiolla oli vieraana Modester Mwinula, joka on Tansanian opetusministeriön Unesco-päällikkö. Hän tutustui lukioon, oli mukana oppitunneilla ja kertoi opettajille ja opiskelijoille oman maansa oloista ja erityisesti Tansanian  kouluoloista.

Tansaniassa on käytössä yli sata eri kieltä. Tämä vaikeuttaa koulunkäyntiä. Ala-asteella opetuskielenä käytetään kiswahilia, mutta ylemmillä luokilla opetuskieleksi vaihtuu englanti. Tansanialaisille opettajille on suuri haaste opettaa eri oppiaineita englannin kielellä. Tässä he tarvitsevat apua.

Köyhimpien oppilaiden mahdollisuudet käydä koulua paranivat, kun koulumaksut poistettiin Tansaniassa 2002. Muutoinkin kouluoloja on parannettu 2000-luvulla.  Vuonna 2006 jo 96 % seitsemänvuotiaista aloitti koulunkäynnin ja nykyisin yhä harvempi lapsi tai nuori keskeyttää koulunkäynnin.Varsinkin suurten perheiden lapset kuitenkin yhä lopettavat koulun usein kesken, koska heitä tarvitaan kotitöissä. Tansanian väestöstä yli puolet on alle 18-vuotiaita.

 

Rehtori Kullervo Leinonen ja Modester Mwinula

Modester Mwinulan vierailu koulussamme käynnisti yhteistoiminnan aallon. Mwinula nimesi lukiolle ystävyyskoulun Tansanian pääkaupungista Dar es Salaamista ja sai heti mukaansa Haukiputaalta ensiluokkaisia laskimia Tansaniaan viemisiksi.

Haukiputaan lukio tekee nyt yhteistyötä Benjamin Mkapa Secondary School -nimisen valtion koulun kanssa. Koulu on ASP-koulu kuten Haukiputaan lukiokin, ja molemmat oppilaitokset noudattavat toiminnassaan yleisiä UNESCOn periaatteita, joita ovat mm. kulttuuriperinnön tuntemuksen lisääminen, ihmisten tasa-arvoisuuden korostaminen ja suvaitsevaisuuden lisääminen. Tansanialaisessa sekä tytöille että pojille tarkoitetussa koulussa on suomalaisittain huikeat 3000 opiskelijaa ja 100 opettajaa. Koulussa ja sen 14-19-vuotiailla oppilailla on puutetta kaikesta: kynistä, kirjoista ja kumeista, tietokoneista puhumattakaan. Opetusryhmät ovat hyvin suuria.

Lukio päätti auttaa ystävyyskouluaan ja järjesti alkajaisiksi koulutarvikekeräyksen syksyllä 2007. Opiskelijat ja opettajat hankkivat sekä käytettyjä että uusia tarvikkeita, joista on hyötyä koululaisen arjessa. Keräyksen tuloksena Tansaniaan lähti kaksi laatikollista täynnä reppuja ja peruskoulutarvikkeita sekä myös muutama matkapuhelin. SPR:n Haukiputaan osasto ojensi auttavan kätensä ja osallistui postikuluihin.

Keväällä 2008 käynnistettiin toinen laajempi projekti, jonka puitteissa kerätään Tansaniaan laitteita, mm. käytettyjä faxeja ja tietokoneita, sekä tietysti varoja tietoliikenneyhteyksien luomiseen. Täten opiskelijoiden yhteydenpito ikätovereidensa kanssa Tansaniassa helpottuu huomattavasti. Koulumme kartoittaa myös mahdollisuutta tukea tulevaisuudessa taloudellisesti suoraan ystävyyskoulumme vähävaraisia opiskelijoita kummilapsitoiminnan kautta.

Tulevina lukukausina emme keskity pelkästään ystävyyskoulumme avustamiseen vaan suunnittelemme yhteistyössä mielekkäitä oppimistilanteita ja opiskelijoille mahdollisuuksia luoda aitoja kontakteja keskenään. Alustavasti yhteiseksi teemaksi on kaavailtu ympäristöasioita.

Tänä lukuvuonna oman koulumme ja amerikkalaisen Medina High Schoolin opiskelijat ovat osallistuneet netissä keskusteluun YK:n vuosituhattavoitteiden innoittamina. Ajatuksia herätti erityisesti koulutuksen saatavuus, tasa-arvo, AIDS ja malaria sekä varallisuuden epätasainen jakautuminen. Opiskelijat ovat myös kirjoittaneet aiheisiin liittyviä runoja englanniksi ja tehneet taidepostikortteja. Jatkossa toiveemme on saada afrikkalaiset nuoret ja opettajat ystävyyskoulustamme mukaan keskusteluun. Haukipudas-Medina-Dar es Salaam -yhteistyön johdosta syntyi blogi Messages Across Three Continents(http://medinahaukipudas.blogspot.com/).

Opettajat panivat ilahtuneena merkille tämän kevään penkkarijuhlissa, kuinka hyvin opiskelijamme olivat sisäistäneet koulun kansainvälisyyskasvatuksen. Abiturientit lahjoittivat kehitysmaihin mm. vuohia, rokotteita ja vesiputkia perinteisten opettajien hupilahjojen sijasta. Työ jatkuu.

Anja Moilanen

Modesterin yhteystiedot: Mr Modester Mwinula
UNESCO National Commission of the United Republic of Tanzania
Ministry of Science, Technology and Higher Education
Jamhuri Street
P.O.Box 203 84 DAR ES SALAAM 
E-mail: modesterm @yahoo.com