TE4 Terveystieto monitieteisenä oppiaineena (1op)

Koulukohtainen syventävä kurssi

 

Kurssilla laajennetaan aikaisempien kurssien sisältöjä eri tieteenalojen näkökulmista. Kurssi on tarkoitettu tukemaan terveystiedon ylioppilaskokeeseen valmistautumista. 

 

Ennen kurssille osallistumista olisi suositeltavaa, että opiskelija on suorittanut terveystiedon aiemmat kurssit.

 

Arvosana: Suoritusmerkintä