Terveystieto

TE4: Terveystieto monitieteisenä oppiaineena 

Koulukohtainen syventävä kurssi

Kurssilla laajennetaan aikaisempien kurssien sisältöjä eri tieteenalojen näkökulmista. Kurssi on tarkoitettu tukemaan terveystiedon ylioppilaskokeeseen valmistautumista. 

Ennen kurssille osallistumista olisi suositeltavaa, että opiskelija on suorittanut terveystiedon aiemmat kurssit.

Arvosana: Suoritettu/Hylätty