Lukuvuosi 2008 - 2009

Teknologia ja yhteiskunta

Teknologia on ollut esillä useimmissa oppiaineissa. Aihekokonaisuuden lähes kaikkia osa-alueita käsitellään fysiikan kursseilla. Kestävään kehitykseen liittyviä teknisiä ratkaisuja ja bioteknologiaa käsitellään maantieteessä ja biologiassa. Kemiassa tulee esiin mm. prosessitekniikka. Teknologiaan liittyvät eettiset kysymykset ovat esillä mm. uskonnon, filosofian ja historian kursseilla. Teknologian kehitystä ja sen vaikutusta yhteiskuntaan opitaan mm. historian kursseilla. Rakennettua ympäristöä käsitellään kuvataiteen kurssilla kaksi, jossa suunniteltiin uuden lukiorakennuksemme arkkitehtuuria. Pohja- ja perspektiivipiirroksissa korostuivat viihtyisien opiskelu- ja oleskelutilojen tarve. Uuden koulun arkkitehtuurilta toivottiin myös väljyyttä ja valoisuutta. Keskusteluissa nousi voimakkaasti esiin myös ilmanvaihdon toimivuus ja sen tärkeä merkitys opiskeluvireyden ylläpitäjänä. Ajatuksena on, että opiskelijoiden suunnitelmia ja ideoita otetaan huomioon uutta koulua suunniteltaessa.

Opiskelijamäärät työkursseilla kemiassa ja fysiikassa ovat lisääntyneet. Syksyllä on valmisteltu kuusi uutta työkokonaisuutta opiskelijoiden kanssa yhteistyössä siten, että kurssit on mahdollista tarjota suuremmallekin opiskelijamäärälle. Työkurssiin liittyen on osallistuttu maaliskuussa Maolin demonstraatioiltaan, jossa saavutettiin paras demonstraatio -palkinto opiskelijoiden kanssa yhteistyössä suunnitellulla kokeella. Elektroniikkakurssi käynnistyy jälleen yhteistyössä ammattiopiston kanssa.

Tammikuussa järjestettiin teknologia ja yhteiskunta -seminaari, jossa kolme koulumme entistä opiskelijaa esittelivät oman tutkimusalansa ja työuransa.    Esiintyjät ja aiheet olivat tekniikan ylioppilas Tomi Simula: Teknologinen kehitys ja etiikka, TkT Janne Aikio: Teknologia ja tutkimus, TkL Matti Isohookana: Työura yliopistossa.

Teknologiayrityksiin on tutustuttu mm. osallistumalla NokiaSiemensin tuotantolaitos­esittelyyn maaliskuussa.

Lukuvuonna 2008 - 2009 on otettu käyttöön uutta opetusteknologiaa. Kolmeen luokkaan on sijoitettu älytaulu. Niiden käyttöä on harjoiteltu lukuvuoden aikana ja niitä on käytetty erityisesti matematiikan opetuksessa. Matematiikassa on tehnyt myös videoita nettiin kotitehtävien tueksi ja kertaamiseen.

Verkko-oppiminen -hanke käynnistyi huhtikuussa. Hankkeen päätavoitteena on kehittää lukioita ja opetusta vastaamaan tulevaisuuden koulunkäynnin haasteisiin ja monipuolistaa oppilaitosten ja opettajien välistä kuntarajat ylittävää yhteistyötä. Projekti jatkuu syksyllä.

Lukuvuoden aikana saatiin aikaan sopimus Avoimen yliopiston kanssa. Jatkossa Haukiputaan lukio järjestää tietojenkäsittelytieteen perusopintoja avoimina yliopisto-opintoina. Opinnot jakautuvat kolmelle lukuvuodelle ja opintojaksoja on 7.