Terveydenhoito

Lukiolaisten terveydenhoitaja on Aino Kurkela. Häneen voi ottaa yhteyttä puhelimitse, sekä sähköpostilla (aino.kurkela@pohde.fi) tai Wilman kautta. Vastaanotto lukiolaisille pääsääntöisesti maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona. Päivystysvastaanotto on pääsääntöisesti ma-ke klo 11.30-12.00. Terveydenhoitaja tekee terveystarkastukset 1. vuoden opiskelijoille sekä tarvittavat seurannat ja kontrollit muille. Lääkärintarkastukset tulevat 2. vuoden opiskelijoille erikseen sovittuna aikana. Lääkärin hoitoa tarvitessaan lukiolaisen tulee hakeutua hyvinvointikeskukseen.

Hammashoitoon jokainen lukiolainen varaa itse ajan terveyskeskuksesta. 

Lukiossa toimii säännöllisesti kokoontuva opiskelijahuoltoryhmä, johon kuuluu rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, erityisopettaja, koulukuraattori, koulupsykologi ja tarvittaessa muita asianosaisia.

Kenen puoleen kääntyä?