Terveydenhoito

Lukiolaisten terveydenhoitaja on Katja Nurmela+358 40 627 8502. Häneen voi ottaa yhteyttä myös sähköpostilla (katja.nurmela@ouka.fi). Vastaanotto lukiolaisille maanantaina ja tiistaina, päivystysvastaanotto molempina päivinä klo 9.15 – 10.00. Terveydenhoitaja tekee terveystarkastukset 1. vuoden opiskelijoille sekä tarvittavat seurannat ja kontrollit muille. Lääkärintarkastukset tulevat 2. vuoden opiskelijoille erikseen sovittuna aikana. Lääkärin hoitoa tarvitessaan lukiolaisen tulee hakeutua terveyskeskukseen.

Hammashoitoonjokainen lukiolainen varaa itse ajan terveyskeskuksesta. 

Lukiossa toimii säännöllisesti kokoontuva opiskelijahuoltoryhmä, johon kuuluu rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, erityisopettaja, koulukuraattori, koulupsykologi ja tarvittaessa muita asianosaisia.

Kenen puoleen kääntyä?