Lukuvuosi 2008 - 2009

Viestejä kolmen maanosan välillä

Messages Across Three Continents on kansainvälisyyskasvatuksen blogi Haukiputaan, Medinan (Ohio, Usa)  ja Benjamin William Mkapa (Dar Es Salaam, Tansania)  lukioiden oppilaille. Keväällä 2009 mukaan tuli toinenkin lukio Tansaniassa: Jangwani Girls School. Tämän blogin välityksellä kannustamme opiskelijoitamme Suomessa, USA:ssa ja Tansaniassa käymään keskustelua globaaleista aiheista. Uskomme, että suorat yhteydet ja ajatusten vaihto on paras tapa oppia toistensa kulttuureita ja lisätä globaalia ymmärrystä.

Jangwani Secondary School on valtion tyttökoulu, jossa on 1500 opiskelijaa. Osa heistä on päiväoppilaita, osa asuu sisäoppilaitoksessa. Koulussa on jonkin verran valmiuksia tietotekniikan käyttöön mutta Internet-yhteyksiä siellä ei kuitenkaan vielä ole. Ensi vuonna tarkoituksemme on avustaa ko. koulua yhteyksien hankkimisessa. Jangwani Secondary Schoolin opiskelijoiden joukossa on myös vammautuneita tyttöjä sekä peräti 400 AIDS-orpoa. Tulevina lukuvuosina Haukiputaan lukion kummilapsitoiminta on tarkoitus kohdentaa näiden opiskelijoiden tukemiseen. Monet oman koulumme opiskelijoista ovat jo luoneet henkilökohtaisia suhteita Jangwanin opiskelijoihin sähköpostiviestien välityksellä.

Koulumme blogi-sivustolla http://medinahaukipudas.blogspot.com on sekä tekstein että kuvin dokumentoituna suuri osa hankkeen tapahtumista. Toistaiseksi sivustolle ovat kirjoittaneet vain Haukiputaan ja amerikkalaisen Medina High Schoolin opiskelijat ja opettajat. Tulevaisuudessa toivomme, että myös tansanialaiset nuoret voivat osallistua keskusteluun.

Blogiin ja tansanialaisille kouluille kirjoittaminen poiki tänä vuonna myös oppiainerajat ja vuosiluokkatason ylittävän projektin. Erään englannin 7. ja biologian 3. kurssin opiskelijat perehtyivät kursseillaan UNESCO-teemoihin, laativat englannin kielellä esitykset ja pitivät ne toisilleen iltapäiväseminaarissa. Näitä töitä lähetettiin ystävyyskouluun ja siirrettiin myös blogiin kaikkien nähtäväksi.

http://medinahaukipudas.blogspot.com/