Haukiputaan lukio

Tiimijakso syksyllä 2019

Teema: IHMISIKSI

Haukiputaan lukiossa järjestettiin oppiainerajat ylittävä tiimijakso lukuvuoden 2019-2020 jaksossa kaksi kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Koko jakson ajan opiskeltiin noin viisihenkisissä tiimeissä äidinkieltä, englantia, yhteiskuntaoppia, uskontoa ja kuvataidetta viikkotehtäviä suorittaen. Opiskelijoilla oli jokaisesta kurssista yksi normaali 75 minuutin oppitunti viikossa. Lisäksi opiskelijoilla oli tietotekniikan opetusta OPO4-tunneilla ja pitkän matematiikan lukijoilla MAA2-kurssi normaalisti.

Tiimijakson kurssit valikoituivat sen perusteella, ketkä opettajat olivat valmiita lähtemään mukaan. Suunnittelu aloitettiin jo edellisenä keväänä.

Tiimien muodostamisen pohjana käytettiin Belbin-testiä ja koko ikäluokka sekoitettiin. Ikäluokassa oli 158 opiskelijaa, ja heistä muodostettiin 30 tiimiä. Tiimeistä tehtiin vielä viisi ryhmää, joilla kullakin oli oma ohjaava opettajansa.

Viikkolukujärjestyksen pohjan ideoimiseen käytimme samankaltaista rakennetta kuin Kiimingin lukio. Tiimijakson teemaksi valikoitui IHMISIKSI. Jokaiselle viikolle oli oma teemansa ja viikkotehtävänsä. Oppimisympäristönä käytimme Moodlea ja teimme sinne saman viikkokohtaisen jaon.

Teemat ja viikkotehtävät:

  • Vaikuttaminen: Tiimit perustivat kuvitteellisen puolueen tai järjestön sekä laativat sille mainoskampanjan.
  • Installaatio: Teippiveistoksia jakson teemoista.
  • Ajankohtaisohjelma: Kuunnelma, video tai live-esitys annetusta aiheesta.
  • Uskontojen matkamessut: Tiimit valmistelivat messuesitteet ja aktiviteetit eri uskonnoista.
  • Pakohuone: Tehtävät liittyivät käynnissä oleviin oppiaineisiin.

Lähtökohtana tiimijaksolle oli se, että opiskelijat opiskelevat jakson aineita yhdessä tiiminsä kera, ovat yhdessä vastuussa tuotoksistaan ja kaikille jäsenille on tehtäviä tasaisesti. Oppiainekohtaisesti he saivat sekä ryhmässä että yksin suoritettavia tehtäviä, joita arvioitiin eri tavoin. Jakson aikana koulussa kävi useita vierailijoita ja meiltä käytiin vierailuilla mm. teatterissa ja taidemuseossa. Tavoitteena oli vahvistaa yhteisöllisyyttä, tvt- ja ryhmätyötaitoja, oma-aloitteisuutta sekä yhdistää eri oppiaineita uudella tavalla. 

Työskentelytapa ei sopinut kaikille opiskelijoille. Osa ei halunnut toimia yhdessä toisten kanssa, osa ei ymmärtänyt vapauden tuomaa vastuuta ja osa vastusti periaatteessa tällaista opiskelua.

Positiivisena tuloksena on nähtävissä opiskelijoiden kehittyneet taidot mm. äänitteiden ja videoiden tekemisessä. Moni kertoi myös ryhmätyötaitojensa ja oman toiminnan ohjauksen kehittymisestä.

Opettajien kannalta ohjattavien tiimien lukumäärä oli liian suuri. Opiskelijoiden työskentelyä olisi pitänyt pystyä ohjaamaan enemmän. Osalla opiskelijoista ajankäyttö oli varsin tehotonta.