TO16 Kansainvälinen tulevaisuuden työelämätaidot -leiri (3 op)

Opintokokonaisuus muodostuu kolmesta erillisestä vierailutapahtumasta, joista yksi järjestetään lukuvuoden 2023-2024 alussa Oulussa ja kaksi kevätlukukauden aikana Pohjois-Ruotsissa. Tapahtumat ovat kestoltaan 2-3 päivän mittaisia ja kaikkiaan opintokokonaisuuteen käytetään seitsemän työskentely- ja matkustuspäivää. Lisäksi jokaista tapahtumaa voi edeltää muutama ennakkotehtävä ja lyhyt tapaaminen opintokokonaisuuden yhdysopettajan kanssa. Opintokokonaisuus on opiskelijalle maksuton.

Tapahtumiin osallistuu toisen asteen opiskelijoita sekä Suomesta että Ruotsista. Opintokokonaisuuden työskentelykielenä käytetään englannin kieltä, joten osallistuminen edellyttää kielen perustaitoja.

Opintokokonaisuus vahvistaa taitoja, joita tarvitaan tulevaisuudentyöelämässä. Tapahtumat kehittävät ymmärrystä ja taitoja kansainvälisestä viestinnästä ja verkostoitumisesta, yrittäjyydestä, innovaatioista sekä kestävästä kehityksestä. Opintokokonaisuuden aikana mm. tutustutaan työelämän ja yrittäjyyden teemoihin, vieraillaan alueiden yrityksissä ja/tai oppilaitoksissa, osallistutaan nuorten yrittäjyysmessuille sekä harjoitellaan projektityötaitoja ja perehdytään kestävään yrittäjyyteen.