Lepakkotiedekurssi 2op (TO18)

Lepakkotiedekurssilla tutustutaan lepakoiden biologiaan ja tieteellisen tutkimuksen tekemiseen, ja se kattaa kaikki tieteellisen tutkimuksen vaiheet suunnittelusta aineistonkeruuseen ja tulosten esittämiseen. Kurssilla tehdään yhteistyötä Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa. Osallistuvat ryhmät saavat käyttöönsä projektissa tarvittavat laitteistot ja selkeät ohjeet eri vaiheisiin. Kurssi avaa näkökulmia luonnontieteellisen tutkimuksen tekemiseen. Siihen kuuluu sekä itsenäistä työskentelyä että ryhmätyöskentelyä, ja osa kurssitöistä tehdään maastotyöskentelynä. Keskeisin osa kurssia on kerätä automaattisella havaintolaitteistolla lepakoiden ääniä ja analysoida mitä lajeja alueella esiintyy.