TT1 Digitaidot luonnontieteissä I (1op)

Kurssilla käydään läpi lukion luonnontieteissä tarvittavien ohjelmistojen käyttöä ja luodaan perustaa näissä aineissa tarvittavaan tietotekniseen osaamiseen.