Lukuvuosi 2011 - 2012

TUTOR-TOIMINTA

Tutor-vuosi pyörähti käyntiin keväällä 2011, kun edelliset tutorit kouluttivat meidät tehtäväämme opinto-ohjaaja Miika Siirosen avustuksella. Koulutuksessa kävimme läpi, kuinka voimme neuvoa ja ohjeistaa uusia opiskelijoita sekä millaisia asioita voisi tulla vuoden aikana eteemme. Tutustuimme myös tutoreina toisiimme leikkien ja pelien avulla, ja pian meistä hitsaantuikin kiva ja yhteistyökykyinen porukka. Lukuvuoden tutoreita olivat Eerika Leppänen, Anna Kuivala, Salla Ojala, Nadja Mortti, Ida Latvakoski, Laura Ylipahkala, Iivari Suoperä, Maarit Eskuri, Juho Väliheikki, Jonna Ikonen, Lauri Nisula, Veera Salmivaara, Sofia Holma ja Pirita Väinämö.

Tutoreiden tehtävänä on madaltaa kynnystä uuden edessä, olla avoimia ja helposti lähestyttäviä niin että myös vaikeissa ja apua tarvittavissa asioissa heitä olisi helppo lähestyä. Tutor-toiminta perustuu kuitenkin pääosin uusien opiskelijoiden ryhmäyttämiseen sekä uusien käytänteiden neuvomiseen. Pitkin syksyä pidimme tutor-tuokioita, joissa uusia ykkösiä neuvottiin ja ohjeistettiin kuinka uusissa tilanteissa toimitaan. Tärkeimmäksi nousivat koeviikkoon valmistautuminen ja sen käytänteet sekä lukujärjestyksen teko.

Avustimme myös opiskelijoita opinto-ohjaaja Miikan kanssa kurssivalinnoissa ja uusien lukujärjestyksien teossa. Marraskuun koittaessa myös yhdeksäsluokkalaisten tutustuttaminen lukion tiloihin oli osa toimintaamme, unohtamatta hauskoja ja monenlaisia teemapäiviä, joita tutoreina olimme järjestämässä yhteistyössä koulumme oppilaskunnan sekä opettaja kunnan kanssa.

Yhteinen panostus lukiomme eteen on ollut silmiä avaavaa. Uusien ihmisten kohtaaminen on nyt helpompaa ja olemme oppineet lisää siitä, kuinka jokainen meistä on erilainen mutta arvokas. Tämä kokemus on kasvattanut meitä kohti uutta ja vastuuntuntoisempaa tulevaisuutta. Paraikaa koulutettavat 11-ikäluokan tutorit ovat arvossaan ensi lukuvuonna, sillä lukiomme elää muutoksen täyteistä aikaa. Toivomme että tulevat tutorit saavat samanlaisen antoisan ja silmiä avaavan kokemuksen niin kuin mekin olemme saaneet.

                                                                                                                                              Ida Latvakoski