Uskonto

UE1: Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä

Pakollinen kurssi evankelisluterilaiseen seurakuntaan kuuluville

Keskeiset sisällöt

  • uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen
  • nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnottomuus ja uskonnonvapaus
  • maailman ja Suomen uskontotilanne 
  • Lähi-idän monoteististen uskontojen kulttuuritausta, synty sekä niiden keskeiset ja yhteiset piirteet 
  • pyhien kirjojen synty, asema, käyttö ja tulkintatavat juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa 
  • juutalaisuuden ja islamin sisäinen monimuotoisuus, etiikka, elämäntapa, suhde yhteiskuntaan eri puolilla maailmaa sekä merkitys länsimaiselle kulttuuripiirille
  • ajankohtaisia katsomusten kohtaamiseen liittyviä kysymyksiä