Uskonto

UE2: Maailmanlaajuinen kristinusko

Pakollinen kurssi evankelisluterilaiseen seurakuntaan kuuluville

Keskeiset sisällöt

  • kristinuskon asema ja vuorovaikutus ympäröivän kulttuurin kanssa eri puolilla maailmaa 
  • katolisen, ortodoksisen ja protestanttisen, erityisesti luterilaisen, kristillisyyden synty, erityispiirteet, eettinen ajattelu ja yhteiskunnalliset vaikutukset
  • karismaattinen kristillisyys ja kontekstuaalinen teologia 
  • kristillisperäisten uskontojen pääpiirteet
  • uskonnon asema ja sen taustat eri puolilla Eurooppaa
  • ekumenia ja katsomusten dialogi
  • ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja