UE6 Uskonto, tiede ja media (2 op)

Tavoitteet  

• opiskelija hahmottaa uskonnon tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla sekä tuntee ajankohtaista tutkimusta 
• tunnistaa ja osaa analysoida uskontoon liittyviä ajankohtaisia teemoja ja sisältöjä mediassa 
• osaa analysoida uskonnon ja median välisiä suhteita sekä arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä  
• kehittää valmiuksia tuottaa ja esittää uskontoon liittyvää tietoa. 
 

Keskeiset sisällöt 

• uskonnon tutkimuksen ajankohtaisia näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla: uskontotieteen ja teologian eri tutkimusalat sekä taiteentutkimus, kulttuurintutkimus ja yhteiskuntatieteet  
• uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa  
• uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö eri medioissa  
• uskontojen mediajulkisuus  
• uskontoilmiön käsittely mediassa, kuten uskontoihin liittyvät asenteet ja mielikuvat, uskontojen rooli konflikteissa ja rauhan rakentamisessa, uskonnot ja ympäristökysymykset, uskonnot ja eettiset kysymykset, uskontokritiikki  

 

Osana moduulia voidaan toteuttaa uskontoon liittyvä mediasisältö, mediaanalyysi tai pienimuotoinen uskontoon liittyvä tutkimus.