Lisää sivun otsikko

Uusi lukiorakennus valmistui joulukuun 2012 alussa ja opetus siellä aloitettiin tammikuussa 2013.