Soveltavat kurssit

VAE: Vaelluskurssi

Liikunnan, biologian, maantieteen ja terveystiedon yhteinen kurssi.

Suoritusjärjestys ja -tapa

Suoritusjärjestys on vapaa. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

Toteutus

Kurssi sisältää jonkin valitun kohteen luontotietoutta ja alueen karttoihin syventymistä luokkatyöskentelynä. Toisen osan kurssista muodostaa maastoretki tai -vaellus, minkä aikana tutkitaan käytännössä valmistelujen aikana opittuja asioita. Tällöin pyritään oma-kohtaisten havaintojen tekemiseen ja niiden työstämiseen raportiksi tai tutkielmaksi. Kurssilla tutustutaan myös Suomen retkeilykohteisiin. Kurssin maasto-osuus voi olla usean päivän vaellus kotimaassa tai naapurimaissa, retkeilyjä kotikunnassa, lintujen muuttotarkkailuun liittyviä retkiä jne. Kurssiin osallistuminen edellyttää omaa rahoitusta maasto-osuuden toteuttamiseen. Kurssin luonteesta johtuen osanottajamäärä on rajoitettu ja riippuu kunakin vuonna käytettävissä olevista koulun tuntikehyksen resursseista. Kurssin osanottajilta edellytetään myös oma-aloitteisuutta ja sopeutumiskykyä maasto-osuuden vaativiin oloihin.

Arviointi: Kurssi arvioidaan suoritettu/hylätty -merkinnällä.