Lukuvuosi 2009 - 2010

Verkko-oppiminen

Haukiputaan lukio on mukana kolmivuotisessa tulevaisuuden koulu -ohjelmaan liittyvässä seudullisessa verkko-oppimisen hankkeessa. Siinä kehitetään lukioita ja opetusta vastaamaan tulevaisuuden koulunkäynnin haasteisiin ja monipuolistetaan oppilaitosten rehtoreiden, opettajien ja opiskelijoiden välistä kuntarajat ylittävää yhteistyötä. Hankkeessa ovat mukana Oulun seudun ja eLukion oppilaitokset ja opettajat (84 opettajaa). Euroopan sosiaalirahaston ohella hankkeen rahoittajia ovat Oulun lääninhallitus, Oulun seudun kunnat ja eLukio.

Projektin tavoitteena on oppimisen ja opetuksen saavutettavuuden parantaminen, uudenlaisten vaihtoehtoisten oppimisen mahdollisuuksien luominen sekä opetuksen laadun kehittäminen hyödyntämällä nykyaikaista ja innovatiivista opetusteknologiaa. Tulokseksi toivotaan saatavan seudullinen lukiokoulutusta tukeva pedagoginen ja tekninen toimintamalli.

Haukiputaan lukiosta hankkeessa on mukana neljä opettajaa. Tavoitteena on, että hankkeessa mukana oleva opettaja kehittää omaa pedagogista ja teknologista osaamistaan, muodostaa asiantuntijaverkostoja, uudistaa opetustaan sekä edistää yhteisöllisyyttä omalla esimerkillään. Mukana olevat opettajat valmistavat vuorovaikutteisia opiskelijaa aktivoivia kursseja verkon tarjoamilla työkaluilla. Kaikki hankkeen yhteydessä valmistetut kurssit tulevat kaikkien koulujen käyttöön. Haukiputaan lukion opettajat ovat tekemässä kursseja matematiikkaan, uskontoon, saksan kieleen ja kielten erityiseen tukeen.