Haukiputaan lukion opetussuunnitelma

Englanti, A-oppimäärä

Kurssit

 

Pakolliset

Valtakunnalliset
syventävät
Koulukohtaiset
syventävät
 

ENA1: Englannin kieli ja maailmani
ENA2: Ihminen verkostoissa
ENA3: Kulttuuri-ilmiöitä

 

Ena10: Peruskoulusta lukioon

 

ENA4: Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 
ENA5: Tiede ja tulevaisuus
ENA6: Opiskelu, työ ja toimeentulo

 

ENA13: Kirjoittaminen ja kuuntelu 1

 

 

 

ENA7: Kestävä elämäntapa 
ENA8: Viesti ja vaikuta puhuen

ENA24: Kirjoittaminen ja kuuntelu 2 

ENA9: Abikurssi

 

Pakolliset kurssit 

Pakollisilla kursseilla 1–2 painotetaan opiskelutaitojen vankentamista, oman osaamisen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimista. Kurssista 3 lähtien kiinnitetään enenevässä määrin huomiota eri tekstilajien edellyttämään kieleen. Kursseilla 4–6 painotetaan kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja tiedon jakamisen välineenä. Jokaiselle kurssille varataan tilaa käsitellä ajankohtaisia tai paikallisia asioita, joista voidaan sopia yhdessä. Oppiainerajat ylittävää tai aihekokonaisuuksia avaavaa opetusta voidaan toteuttaa kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti sekä suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voivat vaihdella kursseittain.