In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Yhteiskuntaoppi Yhteiskuntaoppi

YH1: Yhteiskuntatieto

Pakollinen kurssi

Kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 • ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet
 • tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja –mahdollisuudet (AK 1)
 • omaksuu tasapainoisen ja analyyttisen näkökulman yhteiskuntaan (AK 1, 2)
 • tuntee hyvinvointiyhteiskunnan perusteet (AK 2).

Keskeiset sisällöt

Suomalaisen yhteiskunnan kehitys

 • Suomen väestörakenne, sen mahdollisuudet ja uhkat
 • hyvinvointivaltion rakentuminen
 • hyvinvointivaltion mahdollisuudet
 • Eurooppalainen väestörakenne
 • Eurooppalaisen hyvinvointivaltion ongelmat

Valta

 • valta käsitteenä ja vallankäytön muodot
 • poliittiset järjestelmät 
 • Suomen parlamentaarinen demokratia
 • EU – Suomi

Vaikuttaminen

 • demokratia ja kansalaisyhteiskunta
 • globaali vaikuttaminen
 • vaikuttamisen haasteet

Oikeusvaltio ja turvallisuusjärjestelmät

 • perusoikeudet
 • tuomio- ja järjestysvalta
 • turvallisuuspolitiikka ja vaihtuvat uhkakuvat

Sosiaalipolitiikka

 •  tarkoitus, tehtävä ja muodot

Kurssilla tulee monissa yhteyksissä esille kaikki aihekokonaisuudet.