In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Yhteiskuntaoppi Yhteiskuntaoppi

YH2: Taloustieto

Pakollinen kurssi

Kurssi johdattaa ymmärtämään talouselämän toimintaperiaatteita. Se pohjautuu taloustieteisiin. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kuluttajan, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan talouselämään erityyppisten tilastojen ja muiden lähteiden avulla. 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 • tutustuu kansantalouden keskeisiin perusteisiin, käsitteisiin ja teorioihin
 • tutustuu Suomen ja kansainvälisen talouselämän nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin
 • saa taitoja tehdä jokapäiväisiä taloudellisia päätöksiä ja tarkastelee taloudellisia kysymyksiä myös eettiseltä kannalta (AK 1, 2, 3, 5)
 • tuntee työnteon ja yrittäjyyden merkityksen kansantaloudelle (AK 1).

Keskeiset sisällöt

Suomalaisten elinkeinot

 • alkutuotanto
 • teknologia ja teollistuminen
 • palveluyhteiskunta

Taloudellinen toiminta ja yritykset

 • talouden peruskäsitteet
 • kysyntä, tarjonta ja tasapaino markkinatalouden perusteina
 • kilpailu ja sen muodot
 • yritystoiminta ja kuluttaja

Talouselämän vaihtelut ja häiriöt

 • taloudellinen kasvu
 • keynesiläisyys ja monetarismi talouden häiriöiden vaihtoehtoisina ratkaisumalleina

Rahapolitiikka ja rahoitusmarkkinat

 • markkinoiden vapautuminen
 • rahoitusmarkkinoiden rakenne
 • rahapolitiikka ja korko

Julkinen talous ja talouspolitiikka

 • verotus ja finanssipolitiikka
 • politiikka ja markkinavoimat
 • tulopolitiikka

Suomi kansainvälisessä kaupassa

 • kansainvälistyvä talous ja Suomi
 • globalisaation vaikutuksia

Suomen talouden tulevaisuudennäkymät 

 • uhkatekijät, mahdollisuudet ja kasvun rajat

Kurssilla tulevat esille kaikki aihekokonaisuudet.