Yh7 Abikurssi (2op)

Moduulissa käydään läpi opiskeltujen yhteiskuntaopin (Yh1-4) valtakunnallisten opintojen keskeiset sisällöt. Yh7 on tarkoitettu tukemaan ylioppilaskokeen reaalikokeessa yhteiskuntaopin kirjoittavien opiskelijoiden valmistautumista reaalikokeeseen. Moduulissa syvennetään jo opiskeltuja asioita ja harjoitellaan erityyppisiin reaalikokeen tehtäviin vastaamista kertauskirjojen ja vanhojen yo-tehtävien avulla. Moduuli on tarkoitettu vain yhteiskuntaopin kirjoittajille, ja sen voi suorittaa vasta kun on suorittanut kaikki kirjoittamansa aineen pakolliset opinnot (Yh 1-3). 


Keskeiset sisällöt   

  • kerrataan keskeisiä asioita ja teemoja yhteiskuntaopin moduulien sisällöistä   
  • opiskelija valmistautuu reaalikokeeseen  

 

YH7-moduulia ei voi suorittaa itsenäisenä. 

 
Arvosana: Suoritettu/Hylätty