Ajankohtaista

< Takaisin

Rehtorin tervehdys uuden lukuvuoden alkaessa

Tervetuloa Kastellin kouluun

Kastellin monitoimitalon yhdeksäs toimintavuosi on käynnistynyt. Toivotan kaikki oppilaat ja henkilökunnan jäsenet tervetulleeksi aloittamaan uutta lukuvuotta 2022-2023.

Kastellin yhtenäisen peruskoulun oppilasmäärä oli koulun alkaessa 789 oppilasta, joista alaluokkalaisia (1-6) 339 ja yläluokkalaisia (7-9) 450 oppilasta. Oppilasmäärämme on vakiintunut noin kahdeksaan sataan oppilaaseen. Henkilökuntaa Kastellin koulussa on yhteensä 70. Heistä opettajia on 56, kaksi rehtoria, kaksi koulusihteeriä ja kymmenen koulunkäynninohjaajaa. Lukuvuoden aikana otamme taloon myös työkokeilijoita työmarkkinatuella.

Viimeiset kouluvuodet ovat olleet haasteellisia. Niitä on varjostanut korona. Olemme selvinneet hyvin teidän kaikkien vastuullisen toiminnan ansiosta. Kiitos teille kaikille siitä. Vaikkakaan koronaa ei enää mainita juurikaan kuin sivulauseissa, on se edelleenkin keskuudessamme. On tärkeää huomioida hyvä käsihygienia ja oikeanlainen tapa aivastaa. Erityisen tärkeää on se, että emme tule kouluun sairaana. Voimme kaikki tehdä pieniä asioita terveen ja turvallisen oppimisympäristön varmistamiseksi.

Mennyt poikkeusaika on haastanut meitä kaikkia mutta varmasti ajasta on jäänyt myös hyviä käytänteitä. Olemme ottaneet kohtuullisen digiloikan, jota hyödynnämme toiminnassamme. Nämä taidot yhdessä Kastellin monitoimitalon modernien ja pedagogisesti tarkoituksenmukaisten olosuhteiden kanssa takaavat viihtyisän ja innostavan oppimisympäristön kaiken ikäisille toimijoille. Koronavuosien rajoitusten jälkeen käynnistämme uudelleen yhteistyötä luokkien ja eri yksiköiden välillä.

Alkaneen lukuvuoden pääpainoalue koulussamme on yhteisöllisyydestä, osallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Steam-toiminta starttaa koulussamme ja laajennamme kansainvälistä yhteistyötä niin KA 1- kuin KA 2-hankkeiden parissa. Jatkamme namibialaisen yhteistyökoulumme jo vuodesta 1997 alkanutta yhteistyötä. Liikunta- ja urheiluluokkatoiminnan edelleen kehittäminen ovat meille myös tärkeitä asioita.

Kuluneiden kahdeksan toimintavuoden aikana koulunkäynnistä Kastellin monitoimitalossa on tullut hyvää arkea. Koulun toimintakulttuuri on kehittynyt sujuvaksi kaikkien talon toimijoiden ja huoltajien yhteistyöllä. Olemme lukuvuoden alkaessa saaneet taloon ison joukon uusia opettajia ja ohjaajia, jotka ovat ottaneet innostuneena vastaan tärkeän opetus- ja kasvatustyön. Toivotan heidät tervetulleeksi Kastellin ammattilaisten joukkoon.

Koulussamme on pääsääntöisesti 60-minuutin mittainen oppitunti. Koulupäivä on rytmitetty aamu- ja iltapäivän opiskelujaksoihin. Keskellä päivää ovat ruokailut ja vapaan toiminnan jakso, johon aktiviteetteja tarjoavat useat Kastellin monitoimitalon toimijat. Hyvät kokemukset toimintamallista kannustavat meitä edelleen kehittämään välituntitoimintaamme.

Kastellin koulussa oppilailla, jotka hyötyvät pienemmistä opetusryhmistä, on mahdollisuus opiskella taloomme sijoitetuissa kolmessa alueellisessa erityisryhmässä. Lisäksi meillä toimivat sekä joustavan perusopetuksen ryhmä että maahanmuuttajien valmistava opetus. Liikunnan erikoisluokat ovat 3-6 luokille ja urheiluluokat 7-9 luokille. Oppilasvalinta erityisryhmiin ja erikoisluokille tehdään keväisin erillisellä hakumenettelyllä. Kastellissa nuorisopalvelut järjestävät koululaisten iltapäivätoimintaa, johon haku on myös keväällä.   

Turvalliseen koulupäivään liittyy turvallinen koulumatka. Pyydän teitä vanhempia opastamaan lapsianne turvallisen koulutien valinnassa ja liikennesääntöjen noudattamisessa. Alueellamme on useita suuria rakennusprojekteja. Sairaala-alueen läpi tapahtuva koulumatkaliikenne on erityisen suuri turvallisuusriski. Yläkoululaisten mopot, mopoautot ja mönkijät tulee pysäköidä niille osoitetulla peruskoulun pysäköintialueella.

Meille on erittäin tärkeää hyvin toimiva yhteistyö kodin ja koulun välillä. Käytämme pääsääntöisenä yhteydenpitovälineenä Wilma -ohjelmaa. Myös poissaolohakemukset tehdään suoraan Wilmaan. Wilmaan liittyvissä kysymyksissä pyydän ottamaan yhteyttä koulusihteereihimme. Kastellin vanhempaintoimikunta aloittaa kokoontumiset syyskuussa. Toimikunnassa on kaikilta luokilta varsinainen- ja varajäsen. Toimikunta käsittelee ajankohtaisia koulun kehittämiseen liittyviä asioita. Syksyn yhteisen vanhempainillan pidämme kaikille 1-7-luokille ja 8 A-, B- ja C-luokille jo tiistaina 23.8. klo 18.00

 Emme julkaise erillistä syystiedotetta. Kaikki koulunkäyntiin liittyvä tieto löytyy kotisivuiltamme.

 Hyvää loppukesää ja menestyksellistä lukuvuotta kaikille!

Timo Salmi
rehtori

Jakolinkki