Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tehtäviin kuuluu oppilaan koulunkäynnin, sosiaalisen kasvun sekä hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä erilaisissa pulmatilanteissa, jotka liittyvät koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin tai elämässä tapahtuviin muutoksiin. Vanhemmat voivat keskustella koulukuraattorin kanssa lapsensa kasvatuksesta. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä oppilas itse, huoltaja tai huoltajan ja oppilaan suostumuksella opettaja.

Koulukuraattori työskentelee yhteistyössä vanhempien, koulun henkilökunnan ja tarvittaessa sosiaali- ja terveystoimen edustajien kanssa. Koulukuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Koulukuraattori tekee työtä myös yhteisötasolla, luokissa ja ryhmissä.

Koulukuraattori Heidi Mäntymaa, p. 044 703 9046