Koulunkäynninohjaajat

Koulunkäynninohjaajat tukevat oppilaita siten, että he kykenevät ottamaan vastuuta oppimisestaan ja koulunkäynnistään. Koulunkäynninohjaajan työ sisältää kasvatus-, ohjaus- ja huolenpitotyötä sekä yleistä opiskelun ja hyvinvoinnin edistämistä. Oppilas voi saada tarvittaessa koulunkäynninohjaajan tukea muiden tukimuotojen ohella.

Koulunkäynninohjaaja toimii opettajan työparina. Työpari suunnittelee, toteuttaa ja arvioi yhdessä oppimistilanteita opetusryhmän tarpeiden mukaisesti yhteistyössä huoltajien kanssa.

Jokaisella peruskoululla on koulunkäynninohjaajapalvelua. Ohjaajapalvelua voidaan suunnata tarpeen mukaan yhdelle tai useammalle lapselle tai koko opetusryhmälle.

Osa koulunkäynninohjaajista työskentelee myös aamu- ja iltapäivätoiminnassa.