Koulupsykologi

Koulupsykologin työn tavoitteena on tukea oppilaan hyvinvointia ja tervettä kasvua ja kehitystä.  Koulupsykologiin voivat ottaa yhteyttä oppilas itse, huoltaja tai oppilaan ja huoltajan suostumuksella opettaja.  Yhteyttä voi ottaa oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa ja erilaisissa tunne-elämään, kaverisuhteisiin ja perhetilanteisiin liittyvissä asioissa.  Koulupsykologi tekee psykologisia tutkimuksia huoltajan suostumuksella.

Koulupsykologi työskentelee yhteistyössä vanhempien, koulun henkilökunnan ja tarvittaessa sosiaali- ja terveystoimen edustajien kanssa.  Keskustelut ovat luottamuksellisia ja vapaa-ehtoisia.

Koulupsykologi Elina Brusin, 044 7039655.