Kummi- ja tukioppilaat

Tukioppilastoiminta (lk. 7–9)

 

Tukioppilastoiminnalla pyritään vaikuttamaan työrauhan sekä yhteishengen, viihtyvyyden ja turvallisuuden lisäämiseen kouluyhteisössä. Tukioppilaat ovat kouluhenkilöstön yhteistyö- kumppaneita, jotka tuntevat nuorten ajatusmaailman ja voivat avustaa erilaisissa tilanteissa. Toiminnan myötä yhteistyö luokkatasojen sekä oppilaiden että aikuisten välillä lisääntyy ja tuo uutta perspektiiviä koulumaailmaan. Tukioppilaskerhoa ohjaa Anna-Maija Kuusisto.

 

Tukioppilas on ystävä, reilu kaveri ystävilleen, luokkatovereilleen, toisille tukioppilaille ja kummiluokalleen.

- Kuuntelee  ja keskustelee.

- Ohjaa ja neuvoo.

- Tukee ja auttaa.