Kummi- ja tukioppilaat

Tukioppilastoiminta (lk. 7–9)

 

Tukioppilastoiminnalla pyritään vaikuttamaan työrauhan sekä yhteishengen, viihtyvyyden ja turvallisuuden lisäämiseen kouluyhteisössä. Tukioppilaat ovat kouluhenkilöstön yhteistyö- kumppaneita, jotka tuntevat nuorten ajatusmaailman ja voivat avustaa erilaisissa tilanteissa. Toiminnan myötä yhteistyö luokkatasojen sekä oppilaiden että aikuisten välillä lisääntyy ja tuo uutta perspektiiviä koulumaailmaan. Tukioppilaskerhoa ohjaa Suvi Huusko.

 

Tukioppilas on ystävä, reilu kaveri ystävilleen, luokkatovereilleen, toisille tukioppilaille ja kummiluokalleen.

- Kuuntelee  ja keskustelee.

- Ohjaa ja neuvoo.

- Tukee ja auttaa.