Liikuntaluokat

http://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/erikoisluokat

 

Luokat 3–6, hakeminen ja valintakokeet

Liikuntaluokat luokilla 3–6 toimivat Kastellin ja Kaukovainion kouluissa. Liikuntatunnit ja kerhot järjestetään koululla tai koulun lähiympäristössä.

Liikuntaluokkien opetuksessa tarjotaan liikunnallisesti taitavalle oppilaalle mahdollisuus liikkua oman taitotasonsa mukaan ja kokea iloa liikunnasta. Toiminnan tarkoitus on edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä monipuolisen ja elämyksiä tarjoavan liikunnan kautta. Tavoitteena on, että oppilas voi liikkua koulupäivän aikana vähintään liikunnan suosituksia vastaavan määrän.

Koulun liikuntatunnit järjestetään opetussuunnitelman mukaisesti ja niiden lisäksi varataan mahdollisuus osallistua kerhotoimintaan. Vuosiluokilla 3–6 liikuntatunteja on 5–6 tuntia viikossa. Liikuntatunnit ja kerhot sijoitetaan lukujärjestykseen siten, että lapsi voi liikkua ohjatusti päivittäin. Lisäksi liikuntaluokkalaiset osallistuvat aktiivisesti Oulun kaupungin liikuntatapahtumiin ja koululiikuntakilpailuihin.

Kakkosluokkalaisen huoltaja hakee liikuntaluokkatoimintaan Wilmassa ”Hakemukset ja päätökset” -välilehdellä olevalla sähköisellä lomakkeella ”Hakemus erikoisluokkatoimintaan, liikunta 3. lk” 21.1.–3.2.2019. Hakulomakkeeseen merkitään ensisijainen koulu ja mahdollinen toinen vaihtoehto. Mikäli pisteet eivät riitä ensisijaiseen kouluun, huoltaja voi hakulomakkeella rastittaa hyväksyvänsä paikan myös toissijaiseen kouluun.

Alaluokkien valintakokeet pidetään to 7.2.2019 klo 10–13 Ouluhallissa. Tilaisuutta varten tarvitaan sisäliikuntavarusteet ja omat eväät. Valintakokeeseen osallistuvat kaikki liikuntaluokalle haluavat oppilaat ja siihen ei lähetetä erillistä kutsua. Liikuntaluokan oppilasvalinnassa kiinnitetään huomiota oppilaan liikunnallisiin perusominaisuuksiin.

 

Erikoisluokkapäätökset julkaistaan Wilmassa: tiedot 3. luokalle valituista julkistetaan 15.3.2019. Kirjallisen päätöksen valinneille päätös postitetaan 15.3.2019.

 

Liikunnan opetus urheiluluokilla 7–9, hakeminen ja valintakokeet 2019

 

Kastellin koulu on mukana Suomen Olympiakomitean koordinoimassa valtakunnallisessa urheiluyläkoulukokeilussa. Aiemmin liikuntaluokkina tunnetut erikoisluokat toimivat nyt 7. – 9. luokilla urheiluluokkina Kastellin koulussa. Urheiluluokilla oppilaalle halutaan antaa monipuoliset liikunnalliset perusvalmiudet, kehittää oppilasta taitavaksi liikkujaksi ja parantaa lajikohtaisia taitoja. Urheiluluokan tavoitteena on edistää kasvua urheilijaksi ja antaa valmiuksia urheilijan polulle.

 

7. luokalla liikuntaa on 4 tuntia viikossa, 8. luokalla 6 tuntia viikossa ja 9. luokalla 6 tuntia viikossa. Em. tuntien lisäksi urheiluluokan oppilaan opintoihin sisältyy kasva urheilijaksi -oppisisällöt sekä lajiharjoittelua tukeva ja monipuolisia liikuntataitoja kehittävä kerhotoiminta ja yleisvalmennus. Lisäliikunnan opetus, kerhotoiminta ja yleisvalmennus järjestetään yhteistyössä koulun liikunnanopettajien ja Ouluseutu Urheiluakatemian valmentajien kanssa.

 

Urheiluluokka on tarkoitettu urheilua tavoitteellisesti harjoittelevalle ja kilpaurheilua harrastavalle oppilaalle. Valintakokeessa mitataan oppilaan monipuolisia liikunnallisia taitoja ja valmiuksia. Valintakokeessa käytetään Olympiakomitean suosittelemaa valtakunnallista soveltuvuuskoetta (soveltuvuuskokeen perusosa + lisänäyttö). Katso lisätiedot Urheiluluokan (7.lk) valintakoe 2019.

 

7. luokalta alkavalle urheiluluokalle haetaan Wilmassa ”Hakemukset ja päätökset” -välilehdellä olevalla sähköisellä lomakkeella ”Hakemus erikoisluokkatoimintaan, liikunta 7. lk” 21.1. - 3.2.2019.

 

Kaikki 7. luokalle hakevat osallistuvat kaksipäiväiseen valintakokeeseen keskiviikkona 20.2. ja torstaina 21.2.2019. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Keskiviikkona valintakokeessa varusteina tarvitaan sisäliikuntaan sopivat jalkineet, sisäliikuntavarusteet, omat eväät ja vesipullo. Kokoontuminen on Kastellin monitoimitalon C-salissa liikuntavarusteissa klo 8.00 (sisäänkäynti pääovesta, opastus aulasta pukuhuoneisiin klo 7.30 lähtien). Torstain valintakokeen (lisänäyttö) aikataulu ja ohjeet päivitetään Kastellin koulun kotisivuille www.ouka.fi/oulu/kastellin-koulu

 

Erikoisluokkapäätökset julkaistaan Wilmassa: tiedot 7. luokalle valituista julkistetaan 29.3.2019. Kirjallisen päätöksen valinneille päätös postitetaan 29.3.2019.