Liikuntaluokat

http://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/erikoisluokat

 

Luokat 3–6, hakeminen ja valintakokeet

Liikuntaluokat luokilla 3–6 toimivat Kastellin ja Kaukovainion kouluissa. Liikuntatunnit ja kerhot järjestetään koululla tai koulun lähiympäristössä.

Liikuntaluokkien opetuksessa tarjotaan liikunnallisesti taitavalle oppilaalle mahdollisuus liikkua oman taitotasonsa mukaan ja kokea iloa liikunnasta. Toiminnan tarkoitus on edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä monipuolisen ja elämyksiä tarjoavan liikunnan kautta. Tavoitteena on, että oppilas voi liikkua koulupäivän aikana vähintään liikunnan suosituksia vastaavan määrän.

Koulun liikuntatunnit järjestetään opetussuunnitelman mukaisesti ja niiden lisäksi varataan mahdollisuus osallistua kerhotoimintaan. Vuosiluokilla 3–6 liikuntatunteja on 5–6 tuntia viikossa. Liikuntatunnit ja kerhot sijoitetaan lukujärjestykseen siten, että lapsi voi liikkua ohjatusti päivittäin. Lisäksi liikuntaluokkalaiset osallistuvat aktiivisesti Oulun kaupungin liikuntatapahtumiin ja koululiikuntakilpailuihin.

Kakkosluokkalaisen huoltaja hakee liikuntaluokkatoimintaan Wilmassa ”Hakemukset ja päätökset” -välilehdellä olevalla sähköisellä lomakkeella ”Hakemus erikoisluokkatoimintaan, liikunta 3. lk” 15.- 26.1.2018. Hakulomakkeeseen merkitään ensisijainen koulu ja mahdollinen toinen vaihtoehto. Mikä- li pisteet eivät riitä ensisijaiseen kouluun, huoltaja voi hakulomakkeella rastittaa hyväksyvänsä paikan myös toissijaiseen kouluun.

Alaluokkien valintakokeet pidetään to 8.2.2018 klo 10–13 Ouluhallissa. Tilaisuutta varten tarvitaan sisäliikuntavarusteet ja omat eväät. Valintakokeeseen osallistuvat kaikki liikuntaluokalle haluavat oppilaat ja siihen ei lähetetä erillistä kutsua. Liikuntaluokan oppilasvalinnassa kiinnitetään huomiota oppilaan liikunnallisiin perusominaisuuksiin.

Erikoisluokkapäätökset julkaistaan Wilmassa: tiedot 3. luokalle valituista julkistetaan 16.3.2018. Kirjallisen päätöksen valinneille päätös postitetaan 16.3.2018.

 

Luokat 7–9, hakeminen ja valintakokeet

Kastellin koulu on mukana Suomen Olympiakomitean koordinoimassa valtakunnallisessa urheiluylä- koulukokeilussa. Aiemmin liikuntaluokkina tunnetut erikoisluokat toimivat nyt 7.–9. luokilla urheiluluokkina Kastellin koulussa. Urheiluluokilla oppilaalle halutaan antaa monipuoliset liikunnalliset perusvalmiudet, kehittää oppilasta taitavaksi liikkujaksi ja parantaa lajikohtaisia taitoja lajiharjoittelun kautta. Urheiluluokan tavoitteena on edistää kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi ja antaa valmiuksia urheilijan polulle.

7. luokalla liikuntaa on 4 tuntia viikossa, 8. luokalla 5 tuntia viikossa ja 9. luokalla 6 tuntia viikossa. Em. tuntien lisäksi urheiluluokan oppilaan opintoihin sisältyy kasva urheilijaksi -oppisisällöt sekä lajiharjoittelua tukeva ja monipuolisia liikuntataitoja kehittävä kerhotoiminta. Lisäliikunnan opetus ja kerhotoiminta järjestetään yhteistyössä koulun liikunnanopettajien ja Ouluseutu Urheiluakatemian valmentajien kanssa. Urheiluluokkalaiset voivat hakea Ouluseutu Urheiluakatemian lajivalmennusryhmiin erillisen valintajakson aikana syksyllä 2018. Urheiluluokka on tarkoitettu urheilua tavoitteellisesti harjoittelevalle ja kilpaurheilua harrastavalle oppilaalle. Valintakokeessa mitataan oppilaan monipuolisia liikunnallisia taitoja ja valmiuksia. Valintakokeessa käytetään Olympiakomitean suosittelemaa valtakunnallista soveltuvuuskoetta: https://www.soveltuvuuskoe.fi/

7. luokalta alkavalle urheiluluokalle haetaan Wilmassa ”Hakemukset ja päätökset” -välilehdellä olevalla sähköisellä lomakkeella ”Hakemus erikoisluokkatoimintaan, liikunta 7. lk” 15.-26.1.2018. Kaikki 7. luokalle hakevat osallistuvat valintakokeeseen torstaina 22.2.2018 klo 8–16 Kastellin monitoimitalossa. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Valintakokeessa varusteina tarvitaan sisäliikuntaan sopivat jalkineet, sisäliikuntavarusteet, omat eväät ja vesipullo. Kokoontuminen on Kastellin monitoimitalon C-salissa liikuntavarusteissa klo 8.00 (sisäänkäynti pääovesta, opastus aulasta). Erikoisluokkapäätökset julkaistaan Wilmassa: tiedot 7. luokalle valituista julkistetaan 29.3.2018. Kirjallisen päätöksen valinneille päätös postitetaan 29.3.2018.