6Aika-hankkeet Oulussa eri organisaatioiden toteuttamina

< Takaisin

6Aika-koodinaatiohanke, BusinessOulu

6aika-tunnus

 

6Aika-koordinaatiohanke on osa kuutoskaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu) 6Aika – avoimet ja älykkäät palvelut -strategian toteutusta. Työ- ja elinkeinomisnisteriön 9.6.2014 hyväksymä strategia on rakennerahasto-ohjelmakauden kestävän kaupunkikehityksen strategia (yhdennetyn alueellisen strategian pohjalta, ITI= Integrated Territorial Investment). Strategiaa toteutetaan sekä EAKR- että ESR-hankkeilla. Painopistealueina ovat Avoin data ja rajapinnat, Avoimet innovaatioalustat sekä Avoin osallisuus ja asiakkuus. 

6Aika-koordinaatiohankkeen tehtävänä on varmistaa, että strategian kansallinen toimeenpano ja yhteistyö etenee 6Aika-johtoryhmän päätösten ja ohjauksen mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on koota ja levittää 6Aika-strategiaa toteuttavien hankkeiden hyvät käytännöt, ratkaisut ja työvälineet muiden toimijoiden käyttöön. Hanke tukee osaltaan kansallisesti tunnistettua tarvetta vahvistaa kestävää kaupunkikehitystä kuuden suurimman kaupungin innovaatiotoiminnan yhteistyötä syventämällä ja laajentamalla.

Tavoitteena on luoda kaikkien toimijoiden osallistumisen mahdollistavat avoimet toimintamallit, jotka osaltaan tukevat innovaatioiden syntymistä sekä tuottavuuden kasvua. 6Aika-strategian toimenpiteiden tuloksena syntyy kuutoskaupunkien yhteisiin vahvuuksiin perustuvia innovaatiokeskittymiä. Eri toimijoiden - kaupunkiorganisaatioiden, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden, kolmannen sektorin sekä elinkeinoelämän – yhteistyöllä ja verkostoilla vahvistetaan tutkimus-, osaamis- ja innovaatiotoiminnan toimintaedellytyksiä ja vaikuttavia tuloksia. Tavoitteena on kehittää ja testata uudenlaisia toimintamalleja, joilla yritysten ja tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden innovaatiopotentiaali saadaan systemaattisesti osaksi kuutoskaupunkien uutta innovaatiotoiminnan toimintamallia. 6Aika-koordinaatiohankkeessa tehtävänä on vastata kansallisesta ja kaupunkikohtaisesta 6Aika-strategian koordinoinnista sekä aktivointi-, verkostointi- ja viestintätehtävistä. Hankkeen tehtävänä on myös kaikkien horisontaalisten periaatteiden valtavirtaistaminen 6Aika-toiminnassa ja -hankkeissa. Hanketoimijoita ohjeistetaan, miten hankevalmistelussa, hakemuksessa ja hanketoteutuksessa periaatteet tuodaan käytäntöön mukaan.

Kaupunkikoordinaattorina toimii Oulussa:
Soile Jokinen
+358 50 322 2974
soile.jokinen (at) businessoulu.com

Jakolinkki

Vipuvoimaa EU:lta