6Aika-hankkeet Oulussa eri organisaatioiden toteuttamina

< Takaisin

Digipore, BusinessOulu, työllisyyspalvelut


6Aika: Digipore -hankkeeseen osallistuvia tahoja ovat Espoon, Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit. Päätoteuttajana toimii Turun kaupunki. Yhteishankkeen taustalla on nuorten syrjäytymisen ehkäisy sekä digitaalisten osaajien työvoimapulan helpottaminen.


Projektin tavoitteet

Digipore -projektin yhteisenä tavoitteena on työllistymisen lisääntyminen teknologia-alalle, digitaalisen osaamisen vahvistaminen, teknologia-alan houkuttelevuuden lisääntyminen ja uusien yrityksiä ja työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia henkilöitä hyödyttävien palvelujen luominen ketterillä kokeiluilla.

Oulun Digipore -osaprojektissa tavoitteena on konkreettisten teknologia osaamiseen liittyvien työtehtävien, harjoittelujen, erilaisten valmennusten, tietoiskujen ja infojen kautta ohjata ja rohkaista työelämän ulkopuolella olevia teknologiasta kiinnostuneita nuoria ammatinvalinnassa ja kouluttautumisessa. Lisäksi projektissa tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja IT-alalta työttömäksi jääneille henkilöille uuden työllistymisen tai alan vaihtamisen tueksi. 
 

Projektin toimenpiteet

· Järjestetään esittelytilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä sekä erilaisia infotilaisuuksia. 
 · Tarjotaan näytönpaikka oman osaamisen näyttämiselle. Yritykset voivat tarjota testitehtäviä, pienimuotoisia asiakasprojekteja, kehittämishankkeita jne., joissa omia taitojaan voi harjoitella vertaisten tuella ryhmässä ja näyttää osaamisensa. Kohtaamispisteessä voidaan suorittaa työnäytteen tapaisia työtehtäviä, jotka vastaavat eri teknologiaa hyödyntävien alojen tarpeisiin.
 · Kohtaamispisteen kautta polutetaan ja jatko-ohjataanosallistujia alan oppilaitoksiin ja yrityksiin. Osallistujia kannustetaan ja opastetaan myös yhtenä vaihtoehtona kevytyrittäjyyteen tai esim. osuuskunnan perustamiseen. 
 

Projektin odotettavissa olevat tulokset

Projektin tuloksena kiinnostus teknologia-alaa kohtaan kasvaa ja osallistujat hakevat alan koulutukseen. Osallistujan tilanne muuttuu niin, että hän pystyy hahmottamaan omat kykynsä ja mahdollisuutensa, pääsee kehittämään osaamistaan, on tietoinen eri vaihtoehdoista ja jatkopoluista varsinkin tähdättäessä työtehtäviin, joissa on hyötyä teknologia-alan taidoista. Toisaalta teknologia-alan yrityksille toimintamalli tarjoaa keinon tuoda omaa alaa ja yrityksen tehtäväkenttää esille, sekä mahdollisuuden löytää potentiaalisia työntekijöitä ja varmistaa ammattitaitoisen työvoiman saatavuus tulevaisuudessa.

Business Oulu -liikelaitos, projektikoordinaattori Päivi Jämsä, p. 050 433 8973, sähköposti: etunimi.sukunimi (at) businessoulu.com.

Hankeaika: 1.9.2018 - 31.12.2019.

Verkkosivut: www.digipore.fi

DigiPore-verkkosivuilla hankkeen tuotoksia ja tuloksia.

Jakolinkki

Vipuvoimaa EU:lta