Ajankohtaista - Turvallinen Oulu

< Takaisin

Turvallinen Oulu -hankkeen etätehtävävinkkejä hyvinvoinnin ja median käytön vahvistamiseen

Turvallinen Oulu -hanke on koonnut muutamia ideoita soveltuen etätehtäviksi ala- ja yläkoululaisille oppilaille. Tehtävät on suunniteltu tukemaan muuttuneessa arjessa selviytymistä ja ne sopivat toteutettavaksi osana etäkoulupäivää. Tehtävät keskittyvät lasten ja nuorten hyvinvointiin, mielenterveystaitojen vahvistamiseen, digihyvinvointiin sekä turvallisempaan median käyttöön. 

Opettaja voi ladata tästä valmiit tehtävät tai kopioida tehtävien ohjeistukset sekä kysymykset ja lähettää ne oppilaille sellaisenaan, muokata haluamallaan tavalla tai liittää osaksi laajempaa kokonaisuutta. Oppilas voi vastata kotona kysymyksiin ja palauttaa vastaukset opettajan kanssa sopimalla tavalla. Opettajan lisäksi myös vanhemmat voivat hyödyntää tehtäviä perheen arjessa. 

Tehtävien lähteinä on käytetty Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Suomen Mielenterveys ry:n, Pelastakaa Lapset ry:n ja Telian sekä Tubeäidin ja Rikosuhripäivystyksen materiaaleja.
 

Mielen vahvistamista, rauhoittumiskeinoja ja median käytön säätelyä 

Meneillään oleva poikkeustilanne ja muuttunut arki voi aiheuttaa muun muassa ahdistusta, pelkoa ja huolta aikuisten lisäksi myös lapsissa ja nuorissa. Myös hermot voivat olla kireällä useammalla perheen jäsenellä. Rauhallinen hengitys on yksi tapa, jolla voi opetella rauhoittamaan itseään näissä tilanteissa. Mukana tehtävissä on vinkki sen harjoitteluun. Hengitysharjoitus sopii hyvin myös hetkeen, jolloin perheessä kaivataan pientä taukoa etätehtävien tai töiden keskellä.  

Nyt, kun kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia täytyy rajoittaa, yhteydenpito on siirtynyt entisestään sosiaalisen median kanaviin. Tässä tilanteessa jokaiselle olisi tärkeää kokea kuuluvansa yhteisöön, sillä yhteys vertaisiin vahvistaa turvallisuuden tunnetta. Somella on tässä tilanteessa todella tärkeä rooli. Sen käytön lisääntyessä on tärkeä kerrata ja miettiä turvallisen netin käytön pelisääntöjä. Arjen keskellä on tärkeää pitää kiinni rutiineista ja huolehtia muun muassa säännöllisestä levosta. Yläkoululaisten tehtävissä pohditaan turvallisemman netin käytön lisäksi unta ja median käyttöä osana omaa digihyvinvointia.  

 

Etätehtävävinkkejä alakouluun: 

Rauhoittava hengitys (pdf)
Tehtävässä harjoitellaan kiinnittämään huomiota omaan hengitykseen ja opetellaan rauhoittumaan rauhallisen hengityksen avulla.   

Kehon ja mielen vahvistaminen (pdf)
Taran tarina –animaatioharjoituksessa lapsi opettelee havainnoimaan kehon tuntemuksia ja kiinnittämään samalla huomiota hengitykseen. Animaatiossa Tara seikkailee viidakossa ja tapaa siellä villieläimiä, joilta Tara oppii erilaisia taitoja kuten tasapainoa, keskittymistä ja pysähtymistä. Animaation aikana lapset harjoittelevat muutamia asentoja ja taitoja yhdessä Taran ja eläinten kanssa. Tehtävässä oppilas miettii asioita, jotka lisäävät hyvää oloa ja auttavat rauhoittumaan muun muassa tilanteissa, joissa pelottaa ja hermostuttaa.  

Voimavarat ja vahvuudet (pdf)
Tehtävässä harjoitellaan tunnistamaan omia tämän hetkisiä tuntemuksia, tunteita ja tapoja ilmaista niitä. Tehtävä ohjaa myös tunnistamaan omia vahvuuksia ja voimavaroja, jotka vahvistavat itsetuntoa sekä auttavat selviytymään vallitsevissa poikkeusoloissa ja muissa vaikeissa tilanteissa.  

Minun media-arkeni (pdf) 
Tehtävä auttaa oppilasta hahmottamaan omaa media-arkea ja median käyttöä. Tehtävä kannustaa oppilasta keskustelemaan vanhempien kanssa median käyttöön liittyvistä asioista ja tutustuttaa myös mediavälineiden kehitykseen ja vanhempien median käyttöön.  Lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutussuhde on tärkeää, jotta median käytöstä ja siellä vastaan tulevista hämmentävistä kokemuksista voidaan keskustella yhdessä. Digikuulumisten kysyminen on hyvä ottaa osaksi jokapäiväistä keskustelua. 

Nelli Neuvojabotti lapsille ja nuorille (YLE)
Nelli Neuvojabotti chattailee ja kertoo lapsille ja nuorille koronavirukseen liittyvistä asioista ja hälventää koronaan liittyviä huolia. Mukana mm. tubettaja Roni Back sekä Lotta Harala. 

Spoofy-oppimispeli
Spoofy on viihteellinen oppimispeli, joka tutustuttaa lapset kyberturvallisuuden sanastoihin ja ilmiöihin. Peli opettaa heitä muun muassa tunnistamaan netin vaaranpaikkoja ja neuvoo, kuinka vaaroilta voi välttyä. Pelaaja on arjen kybersankari, joka auttaa pulaan jääneitä tuttavia heidän kybermaailmaan sijoittuvissa pulmissaan. 

 

Etätehtävävinkkejä yläkouluun:

Nettikiusaaminen ja rikokset (pdf)
Tehtävä auttaa oppilasta tunnistamaan, mitä nettikiusaaminen voi olla ja millaisia rikoksia netissä voi tapahtua. Mitä kunnianloukkaus netissä tarkoittaa? Onko toisesta kuvan ottaminen sallittua? Tehtävä antaa myös toimintaohjeita netissä tapahtuviin ikäviin tilanteisiin.  

Turvallisesti netissä (pdf)
Tehtävä auttaa oppilasta tunnistamaan turvalliseen netin käyttöön liittyviä turvataitoja sekä pohtimaan netissä ilmeneviä uhkaavia tilanteita sekä niissä toimimista. Mitä tehdä jos toista kiusataan, kohdellaan ikävästi, häiritään tai ahdistellaan netissä? 

Kuvien jakaminen ja lähettäminen (pdf)
Mitä nykyaikana tulee muistaa, kun kuvia jakaa tai julkaisee somessa? Millaisia kuvia jaamme ja miksi? Millaisia ei kannattaisi jakaa? Tehtävä auttaa pohtimaan mm. näitä kysymyksiä. 

Digihyvinvointi (pdf) 
Tehtävässä pohditaan omaan digihyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, kuten median käyttöä, digistressiä sekä nukkumista. Millainen median käyttö lisää digihyvinvointia? Mitä omassa median käytössä voisi muuttaa? 

Hyvinvointi digiajassa (pdf) 
Tehtävässä pohditaan MLL:n Hyvinvointia digiajassa -videon avulla median käytön hyviä ja huonoja puolia sekä sen vaikutusta hyvinvointiin. Miten hyvinvointia digiajassa voisi lisätä? 

Uni ja median käyttö (pdf)
Tehtävässä pohditaan unen tärkeyttä, nukkumista ja nukahtamista sekä median käytön vaikutusta uneen. Miten hyvin nukut –testi kertoo omasta nukkumisesta.  

100 asiaa mitä voi tehdä Nuortennetin kanavissa (MLL)
Nuortennetissä ei tekeminen lopu. MLL on koonnut 100-vuotisjuhlan kunniaksi yhteen 100 ideaa mitä nuori voi tehdä Nuortennetissä silloin, kun on tylsää tai kaipaa muuten vaan tekemistä. 

Treenaa mieli vahvaksi (Mieli ry) (pdf) 
Materiaali sisältää monipuolisia tehtäviä mielen ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Materiaalissa käsitellään muun muassa tunteita, itsetuntemusta ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Mitkä asiat elämässä lisäävät hyvää oloa ja tuovat iloa ja energiaa? Mitkä taas tuovat pahaa mieltä? Tekemällä harjoituksia opitaan tuntemaan itseä ja vahvuuksia. Niistä saa voimaa myös silloin, kun on vaikeaa. 

 

Huoli oppilaan turvallisuudesta - Turvakamu -sovellus auttaa

Lisäksi vinkkinä Ensi- ja turvakotien liiton verkkopalvelun Nettiturvakodin ylläpitämä Turvakamu –sovellus. Sovellus on tarkoitettu yli 7-vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka ovat kohdanneet perheessään väkivaltaa tai elävät väkivallan keskellä. Sovelluksen Turvakamu kysyy päivän kuulumisia ja on lapsen turvana silloin, kun kotona pelottaa. Mikäli sinulla on huoli oppilaasi turvallisuudesta, voit keskustella sovelluksen käyttöönotosta koulusi oppilashuollon kanssa ja voitte yhdessä miettiä sovelluksen hyödyntämistä oppilaan kohdalla. Sovellus neuvotaan ottamaan käyttöön ammattilaisen kanssa. Lue lisää yllä olevasta linkistä. 

 

Etätehtävävinkit on koottu Turvallinen Oulu-hankkeen Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa toimenpiteessä. 

Jakolinkki

Vipuvoimaa EU:lta