Kuntalaisen elämänhallinta ja hyvinvointi -salkku

Strateginen linjaus:
Kuntalaisen hyvinvointi paranee

Strategian toteuttamisohjelma:
Palvelujen järjestämisohjelma
 

Päämäärä
Hyvinvoivana Oulussa – keskellä elämää
 

Painopisteet

Painopiste 1.  Kuntalaisen hyvinvointi, elämänhallinta ja terveydentila paranevat
Painopiste 2.  Vaikuttavat ja tehokkaat palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti