Elävä ja monimuotoinen kaupunkikulttuuri -salkku

Strateginen linjaus:
Monimuotoinen kaupunkikulttuuri vahvistaa yhteisöllisyyttä

Strategian toteuttamisohjelma:
Kaupunkikulttuurin toimenpideohjelma

Päämäärä
Kaupunkikulttuuri on sitä, kuinka kaupunkilaiset ovat vuorovaikutuksessa keskenään, ilmaisevat itseään ja nauttivat elämästään.

Painopisteet

Painopiste 1.  Yhteisöllinen kaupunkikulttuuri
Painopiste 2.  Toimintaympäristöt ja toimintamallit
Painopiste 3. Tapahtumat

Hankkeet tietokannassa (valitse kehittämissalkku)