Elävä ja monimuotoinen kaupunkikulttuuri -salkku

Oulu2026 -strategian linjaus: Vetovoimainen Oulu on pohjoisen luonnon ja kulttuurin kaupunki. 

Oulun kulttuuristrategia hyväksytty valtuustossa 27.1.2020, ja se ohjaa myös projektimuotoisen kehittämisen salkkutyötä jatkossa.

Lue koko kulttuuristrategia.

 

Salkkutyön painopisteet

Painopiste 1.  Yhteisöllinen kaupunkikulttuuri
Painopiste 2.  Toimintaympäristöt ja toimintamallit
Painopiste 3. Tapahtumat

Hankkeet tietokannassa (valitse kehittämissalkku)