Painopiste 1. Kasvamme kestävästi

 

Tavoitteet


1. Kestävä elinympäristö
2. Elävä kaupunkikeskusta ja moni-ilmeiset keskukset
3. Ympäristöystävällinen liikkuminen