Painopiste 1. Yksilön hyvinvointi

Sisältö

Luodaan mahdollisuuksia kuntalaisten aktiivisuudelle, omaehtoiselle hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle sekä yhteisöllisyydelle. Toimenpiteet kohdistuvat syrjäytymisen ja eriarvoisuuden ehkäisemiseen.

Tavoitteet

  • Omavastuu ja yhteisöllisyys korostuvat kaikissa ratkaisuissa. Yhteisöllisyyden toteuttaminen mahdollistetaan fyysisissä ja virtuaalisissa tiloissa.
  • Liikunnallinen ja terve elämäntapa vahvistuvat.Kehitetään oululaista terveysliikuntaa kansallisena kärkibrändinä.
  • Kuntalaisten toimintakyvyn vahvistaminen ja elämänlaadun parantaminen
  • Haetaan uusia tapoja mahdollistaa syrjäytymistä ehkäisevää harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa.
  • Sosiaalisen eristäytyneisyyden ja masennuksen ehkäisy
  • Paljon palveluita tarvitsevien kuntalaisten palveluiden koordinointia, suunnittelua ja toteutusta tehostetaan.