Painopiste 1. Uudet työpaikat

Oulun työmarkkinatilanne on nuoren ikärakenteensa vuoksi poikkeuksellinen. Työvoimaan tulevien määrä on pysyvästi korkeammalla tasolla kuin sieltä poistuvien määrä. Tästä syystä suureena haasteena on löytää jokaiselle nuorelle sopiva koulutuspaikka tai koulutuksen jälkeinen tehtävä työelämässä.
 
Koulutus on keskeisessä asemassa paitsi pitkän aikavälin työvoiman tarjonnan myös nuoren oman tulevaisuuden kannalta. Jo perusopetuksen piirissä tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota elämänhallinnan taitoihin ja tukea nuoren kasvamista vastuuseen omasta itsestään ja tulevaisuudestaan. Samalla tulee huolehtia nuorten yhteiskuntatakuun toteutumisesta ja sen tehokkaasta toimeenpanosta. Korkeakoulutettujen työttömyyteen on myös kiinnitettävä erityistä huomiota ja etsittävä siihen innovatiivisia ratkaisuja. 

Tavoitteet

  • Nuorisotyöttömyyden puolittuminen valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti
  • Nuorten yhteiskuntatakuun toteutuminen
  • Jatkokoulutuksen turvaaminen kaikille peruskoulunsa päättäville nuorille