Painopiste 2. Vaikuttavat ja tehokkaat palvelut

Sisältö

Asiakaslähtöisten palveluiden painopiste on ennaltaehkäisevissä ja kevyissä palveluissa sekä varhaisessa tuessa. Kaupungin rooli on yhä enemmän mahdollistaja palveluiden järjestämisen ja tuottamisen rinnalla.

Tavoitteet

  • Palveluita kehitetään kuntalaislähtöisesti, poikkitoiminnallisesti, monitoimijaisesti ja -kanavaisesti: ohjaus, neuvonta, vertaiset korostuvat ratkaisuissa.
  • Avustukset ja yhteinen kehittäminen kumppaneiden kanssa kohdennetaan strategiaa toteuttaviin ja vaikuttavuudelta merkittäviin kohteisiin.
  • Palvelujen käyttäjät ja toteuttajat osallistuvat enenevästi palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.
  • Mahdollistetaan hyvät ennaltaehkäisevät ja varhaisen tuen palvelut.
  • Hyvinvointia edistävä tarvittava tieto on kaikkien hyödynnettävissä.
  • Palveluiden saattaminen mahdollisimman esteettömiksi ja saavutettaviksi, ml. rakennettu ympäristö ja tieto.
  • Asuin- ja elinympäristöä kehitetään siten, että se lisää turvallisuutta, tukee omatoimista selviytymistä ja estää sosiaalisten ongelmien syntymistä.
  • Löydetään sujuvia ratkaisuja tilojen tarjoamiseen kumppaneille.
  • Lisätään kuntalaisten valinnanmahdollisuuksia.