Painopiste 2. Vaikuttavat ja tehokkaat palvelut Painopiste 2. Vaikuttavat ja tehokkaat palvelut

Sisältö

Asiakaslähtöisten palveluiden painopiste on ennaltaehkäisevissä ja kevyissä palveluissa sekä varhaisessa tuessa. Kaupungin rooli on yhä enemmän mahdollistaja palveluiden järjestämisen ja tuottamisen rinnalla.

Tavoitteet

  • Palveluita kehitetään kuntalaislähtöisesti, poikkitoiminnallisesti, monitoimijaisesti ja -kanavaisesti: ohjaus, neuvonta, vertaiset korostuvat ratkaisuissa.
  • Avustukset ja yhteinen kehittäminen kumppaneiden kanssa kohdennetaan strategiaa toteuttaviin ja vaikuttavuudelta merkittäviin kohteisiin.
  • Palvelujen käyttäjät ja toteuttajat osallistuvat enenevästi palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.
  • Mahdollistetaan hyvät ennaltaehkäisevät ja varhaisen tuen palvelut.
  • Hyvinvointia edistävä tarvittava tieto on kaikkien hyödynnettävissä.
  • Palveluiden saattaminen mahdollisimman esteettömiksi ja saavutettaviksi, ml. rakennettu ympäristö ja tieto.
  • Asuin- ja elinympäristöä kehitetään siten, että se lisää turvallisuutta, tukee omatoimista selviytymistä ja estää sosiaalisten ongelmien syntymistä.
  • Löydetään sujuvia ratkaisuja tilojen tarjoamiseen kumppaneille.
  • Lisätään kuntalaisten valinnanmahdollisuuksia.