Painopiste 2. Elinvoimainen asenne

Elinkeinotoiminnan kehittäminen on ainoa kestävä tie työllisyyden parantamiseen. Elinkeinopolitiikkaan ja aluekehittämiseen on laadittu useita Oulun seutua koskevia kehittämisohjelmia joihin sisältyy työllisyyspoliittisia tavoitteita. Uusien työpaikkojen luomisessa ja olemassa olevien turvaamisessa on tehtävä laajaa avaintoimijoiden välistä yhteistyötä ja kytkettävä työ- ja elinkeinopolitiikka tiiviisti yhteen.  

Tavoitteet

  • Työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen
  • Innovaatioympäristön vahvistaminen
  • Palvelusetelijärjestelmän laajentaminen