Painopiste 3. Luonto on voimavaramme

Tavoitteet

1. Luonto kaikkien saavutettavissa
2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
3. Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä elinympäristö
4. Monimuotoinen luonto ja vesistöjen hyvä ekologinen tila