Projektikäytännöt

  • Projektimuotoinen kehittämistyö on kasvanut Oulun kaupungin toiminnassa koko 2000-luvun ajan. Pääsy EU:n rakennerahastoalueeksi käynnisti systemaattisen ulkopuolisen rahoituksen hyödyntämisen kehittämistyössä. Tällä hetkellä rahoitusta saadaan rakennerahastojen lisäksi lukuisista muista kansallisista ja kansainvälisistä rahoituslähteistä kuten eri ministeriöistä, TEKESiltä, SITRAsta, Motivasta, Kunta-IT:stä, maakunnan kehittämisrahasta sekä EU:n Interreg-ohjelmista (esim. IVA ja IVC).
  • Kehittämishankkeiden merkittävästä volyymistä johtuen on ollut tarpeellista yhdenmukaistaa ja kehittää kehittämistyön käytäntöjä koko kaupungin tasolla, jotta strategista ohjausvaikutusta ja resurssien käyttöä voidaan tehostaa.
  • Kehittämisprojektit on kytketty tiiviisti osaksi organisaation strategista kehittämistä, ja se tapahtuu suuntaamalla kehittämistyön panostuksia kaupunkistrategiasta johdettujen poikkihallinnollisten kehittämisohjelmien toteuttamiseen.