Projektikäytännöt

  • Projektimuotoinen kehittämistyö on kasvanut Oulun kaupungin toiminnassa koko 2000-luvun ajan. Pääsy EU:n rakennerahastoalueeksi käynnisti systemaattisen ulkopuolisen rahoituksen hyödyntämisen kehittämistyössä. Tällä hetkellä rahoitusta saadaan rakennerahastojen lisäksi lukuisista muista kansallisista ja kansainvälisistä rahoituslähteistä kuten muun muassa eri ministeriöistä, BusinessFinlandilta, SITRAsta, maakunnan kehittämisrahasta, Taiteen edistämiskeskukselta, Luova Eurooppa -ohjelmasta sekä EU:n Interreg-ohjelmista.
  • Kehittämishankkeiden merkittävästä volyymistä johtuen on ollut tarpeellista yhdenmukaistaa ja kehittää kehittämistyön käytäntöjä koko kaupungin tasolla, jotta strategista ohjausvaikutusta ja resurssien käyttöä voidaan tehostaa.
  • Kehittämisprojektit on kytketty tiiviisti osaksi organisaation strategista kehittämistä, ja se on tapahtunut suuntaamalla kehittämistyön panostuksia kaupunkistrategiasta johdettujen poikkihallinnollisten kehittämissalkkujen toteuttamiseen.