Rahoituslähteitä ja -ohjelmia

Oulun kaupungilla on pitkät perinteet organisoida kuntalaisten palvelujen ja kaupunkiympäristön vetovoimaisuuden kehittäminen erilaisiksi projekteiksi. Rahoituslähteiden monipuolistuminen, hyvät ja toimivat suhteet organisaation ulkopuolisiin toimijoihin sekä tietoyhteiskuntakehitys ovat muun muassa tekijöitä, joiden vaikutuksesta kehittämistyötä tehdään entistä enemmän kymmenissä samanaikaisesti käynnissä olevissa ja toisiinsa vaikuttavissa projekteissa. Rahoituslähteitä ja -ohjelmia kehittämistoiminnan mahdollistajina ovat muun muassa:
 
 
 
Aurora-tietokannassa tieteen ja taiteen rahoituksia
- vuoden 2022 alusta tulee osaksi Tiede ja tutkimus -portaalia
 

Kulttuuri- ja luovien alojen EU-rahoitusopas 
Mukana sekä interaktiivinen opas että pdf-versio.
Interaktiivinen tietokanta näyttää kaikki toimijalle vähänkin sopivat haut.

 
 
EAKR, uuden ohjelmakauden eteneminen Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilla
Uuden ohjelmakauden rahoitusportaali www.eura2021.fi

Erasmus +
Erasmus + -ohjelma 2021-2027, OPH:n sivuilla
Erasmus Plus komission sivuilla
 
 

ESR +, uuden ohjelmakauden eteneminen Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilla
Uuden ohjelmakauden rahoitusportaali www.eura2021.fi

 

EU-rahoituksia esiteltynä uudessa EU-rahoitusneuvonta-portaalissa

Suorat EU-rahoitukset löytyvät kaikki EU:n komission Funding and Tenders -portaalista


Horisontti 2020

Interreg Aurora


Interreg Baltic Sea Region 2021-2027


Interreg Pohjoinen (Interreg Nord)
- päättymässä, ei enää uusia hakuja. Tilalle tulee laajempi Interreg Aurora

Kansalaisten Eurooppa
- päättyy, ei uusia hakuja. Uusi ohjelma on alla oleva Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot -ohjelma


Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot -rahoitusohjelma (CERV)


Karelia CBC


Kolarctic

 

Leader-rahoitus, maaseudulle ja maaseutumaisille alueille

LIFE

Luova Eurooppa

Maaseuturahasto

Norden - Pohjoismainen yhteistyö
- kootusti pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuuksista

Opetushallituksen rahoitukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitukset

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma

Pohjoismainen kulttuuripiste

Pohjoismainen kulttuurirahasto


Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoitukset


Rakennerahastot


Sisäasioiden EU-rahoitus: EUSA-rahasto

Sitra

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoitukset

Suomen kulttuurirahasto

TAIKE - Taiteen edistämiskeskus

 

THL - Terveyden edistämisen laitoksen rahoituksia

 

Tiede ja tutkimus

 

Tinfo
Tinfon sivuilla erityisesti esittäville taiteille koottuna avoimia hakuja
Sivustolla voi asettaa apurahavahdin


Traficom

UIA - Urban Innovative Actions


URBACT


Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027
- mukana EAKR ja ESR´+


Ympäristöhallinnon rahoituksia kootusti


Ympäristöministeriön rahoitukset

 

Vipuvoimaa EU:lta