Rahoituslähteitä ja -ohjelmia

Oulun kaupungilla on pitkät perinteet organisoida kuntalaisten palvelujen ja kaupunkiympäristön vetovoimaisuuden kehittäminen erilaisiksi projekteiksi. Rahoituslähteiden monipuolistuminen, hyvät ja toimivat suhteet organisaation ulkopuolisiin toimijoihin sekä tietoyhteiskuntakehitys ovat muun muassa tekijöitä, joiden vaikutuksesta kehittämistyötä tehdään entistä enemmän kymmenissä samanaikaisesti käynnissä olevissa ja toisiinsa vaikuttavissa projekteissa. Rahoituslähteitä ja -ohjelmia kehittämistoiminnan mahdollistajina ovat muun muassa:
 
 
 
 
 


Horisontti 2020

Interreg Pohjoinen

Kolarctic

Luova Eurooppa

Maaseuturahasto

Norden - Pohjoismainen tukipiste, eri tukiohjelmien rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitukset

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma


Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoitukset


Rakennerahastot


Sisäasioiden EU-rahoitus: EUSA-rahasto

Sitra

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoitukset

TAIKE - Taiteen edistämiskeskus

Ympäristöministeriön rahoitukset

 

Vipuvoimaa EU:lta