Rahoituslähteitä ja -ohjelmia

Oulun kaupungilla on pitkät perinteet organisoida kuntalaisten palvelujen ja kaupunkiympäristön vetovoimaisuuden kehittäminen erilaisiksi projekteiksi. Rahoituslähteiden monipuolistuminen, hyvät ja toimivat suhteet organisaation ulkopuolisiin toimijoihin sekä tietoyhteiskuntakehitys ovat muun muassa tekijöitä, joiden vaikutuksesta kehittämistyötä tehdään entistä enemmän kymmenissä samanaikaisesti käynnissä olevissa ja toisiinsa vaikuttavissa projekteissa.

Rahoituslähteitä ja -ohjelmia kehittämistoiminnan mahdollistajina ovat muun muassa:
 
 
- EU-rahoitusneuvonta BusinessFinlandin sivuilla

CulturEU Funding Guide

Kulttuuri- ja luovien alojen EU-rahoitusopas 
Mukana sekä interaktiivinen opas että pdf-versio.
 

 
 
Erasmus +
Erasmus + -ohjelma 2021-2027, OPH:n sivuilla
Erasmus Plus komission sivuilla
 
 

EU-rahoituksia esiteltynä uudessa EU-rahoitusneuvonta-portaalissa

Suorat EU-rahoitukset löytyvät kaikki EU:n komission Funding and Tenders -portaalista


Horizon Europe


Interreg Aurora


Interreg Baltic Sea Region 2021-2027

 

Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot -rahoitusohjelma (CERV)


Karelia CBC


Kolarctic

 

Leader-rahoitus, maaseudulle ja maaseutumaisille alueille

LIFE

Luova Eurooppa

Maaseuturahasto

Norden - Pohjoismainen yhteistyö
- kootusti pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuuksista

Opetushallituksen rahoitukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitukset

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma

Pohjoismainen kulttuuripiste

Pohjoismainen kulttuurirahasto


Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoitukset


Rakennerahastot


Sisäasioiden EU-rahoitus: EUSA-rahasto

Sitra

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoitukset

Suomen kulttuurirahasto

TAIKE - Taiteen edistämiskeskus

 

THL - Terveyden edistämisen laitoksen rahoituksia

 

Tiede ja tutkimus

 

Tinfo
Tinfon sivuilla erityisesti esittäville taiteille koottuna avoimia hakuja
Sivustolla voi asettaa apurahavahdin


Traficom

UIA - Urban Innovative Actions


URBACT

 

Ympäristöhallinnon rahoituksia kootusti


Ympäristöministeriön rahoitukset

 

Vipuvoimaa EU:lta