Resurssit

  • Salkkukokonaisuudelle määritellään vuosittainen raami talousarvioprosessissa. Raamissa huomioidaan käynnissä olevaan kehittämistyöhön sidotut resurssit, jolloin vältetään kehittämisprojektien päällekkäisyyttä.
  • Kehittämistoimenpiteiden rahoituksessa hyödynnetään ulkopuolista rahoitusta aina, kun se on mahdollista. Rahoituslähteitä ovat mm. Euroopan aluekehitys- ja sosiaalirahastot, ministeriöiden kansallinen rahoitus, BusinessFinland ja suorat EU-rahoituslähteet. Tavoitteena on, että vähintään 50 % ohjelmien toteutukseen käytettävistä varoista katetaan ulkopuolisista rahoituslähteistä.
  • Oikein hyödynnettynä ulkopuolisen rahoituksen avulla varmistetaan omien kehittämisresurssien riittävyys ja parannetaan kehittämistoiminnan laatua.