Resurssit

  • Salkkukokonaisuudelle määritellään vuosittainen raami talousarvioprosessissa. Raamissa huomioidaan käynnissä olevaan kehittämistyöhön sidotut resurssit, jolloin vältetään kehittämisprojektien päällekkäisyyttä.
  • Kehittämistoimenpiteiden rahoituksessa hyödynnetään ulkopuolista rahoitusta aina, kun se on mahdollista. Rahoituslähteitä ovat mm. Euroopan aluekehitys- ja sosiaalirahastot, ministeriöiden kansallinen rahoitus, TEKES ja suorat EU-rahoituslähteet. Tavoitteena on, että vähintään 50 % ohjelmien toteutukseen käytettävistä varoista katetaan ulkopuolisista rahoituslähteistä.
  • Rakennerahastokauden 2014 – 2020 myötä avautuvien rahoitusohjelmien ja –instrumenttien, kuten INKA, ITI, Leader, Interreg ja Horizon 2020, kirjo on erittäin laaja ja monipuolinen kehittämistoiminnan väline. Oikein hyödynnettynä ulkopuolisen rahoituksen avulla varmistetaan omien kehittämisresurssien riittävyys ja parannetaan kehittämistoiminnan laatua.