Seuranta ja arviointi

Kehittämissalkkujen toteutumista seurataan ja arvioidaan osana kaupungin vuosittaista toimintaa ja talouden suunnittelua sekä arviointia. Salkkujen seuranta perustuu sekä tavoitteista tunnistettuihin mittareihin että projektientoteutumisen seurantaan.

Projektien vaativuus ohjaa myös arviointia ja seurantaa.

Projektien arviointiprosessi muodostuu ennakkoarvioinnista, toteutuksen aikaisesta arvioinnista ja loppu- ja jälkiarvioinnista.

Salkkutasolla ennakkoarvioinnissa korostuu valintojen tekeminen ja jälkiarvioinnissa aikaansaadun muutoksen sekä käytettyjen resurssien tarkastelu. Projektitasolla jälkiarvioinnissa otetaan kantaa mm. siihen miten hyvin projekteilla on kyetty vastaamaan salkun tavoitteisiin ja kuinka suuri osuus projektien tuloksista ja tuotoksista on kyetty juurruttamaan.

Uutena käyttöönotettavana menettelynä arviointia ja seurantaa ohjaa projektin vaativuuden määrittely, mikä tarjoaa työkalun tasapainoisen salkun toteutukseen.

Seuranta ja arviointi vaihtelee projektikohtaisesti myös rahoituslähteen vaatimuksen mukaan.