Turvallinen Oulu

Turvallinen Oulu -hankkeen (2019 - 2021) päätavoitteena on ennalta ehkäistä alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia Oulussa. 

Tavoitteena ​on:  

 • Vähentää seksuaalirikoksia ja seksuaalista häirintää ja sen uhkaa​
 • Vahvistaa lasten ja nuorten aktiivista roolia yhteisön jäseninä​
 • Tukea perheitä ja lisätä tietoa seksuaalirikosten ehkäisemiseksi ​
 • Vahvistaa lasten, nuorten ja vanhempien media- ja turvataitoja ​
 • Vahvistaa maahanmuuttajien yhteisöön integroitumista

Kuusi osa-aluetta

Hanke jakautuu kuuteen osa-alueeseen:  

Toimenpide 1: Lasten ja nuorten turvataitokasvatuksen edistäminen​ 
Toimenpide 2: Koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen seksuaalirikosten ehkäisemiseksi ​
Toimenpide 3: Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistaminen​ 
Toimenpide 4: Monialainen toimintamalli nuorten kohtaamiseen vapaa-ajalla​
Toimenpide 5: Nuorten itsetunnon vahvistaminen ─ tarinoita Oulusta​
Toimenpide 6: Kotouttamisen tehostaminen 


Turvallinen Oulu -hanke

 

Hanketta koordinoi Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut. 

Tutustu hankesuunnitelmaan tästä (pdf)

Keskeisiä käsitteitä (pdf)

Psykososiaalinen tuki - Nopsa-tiimi

Nopsa-tiimi auttaa uhkaa, häirintää ja seksuaalista kaltoinkohtelua kohdanneita alle 29-vuotiaita lapsia ja nuoria Oulun alueella. Se auttaa myös äkillisissä uhka- ja kriisitilanteissa, jotka tapahtuvat varhaiskasvatuksessa, kouluilla, oppilaitoksissa tai vapaa-ajan toiminnoissa.

Mitä Nopsa tekee?

 • Vahvistaa lasten ja nuorten tunne- ja turvataitoja.
 • Tarjoaa ennaltaehkäiseviä ja kohdennettuja ryhmiä.
 • Tarjoaa matalan kynnyksen kohtaamisia lasten ja nuorten arjen kasvu- ja kehitysympäristöissä sekä sosiaalisen median kanavissa. Kohtaamisten teemoina ovat mm. mielen hyvinvointi, tunne- ja turvataidot ja seksuaalioikeudet.
 • Tarjoaa lapsille ja nuorille lyhytkestoisia tukikäyntejä uhka- ja häirintätilanteissa.
 • Antaa apua ja tukea yhteisöjen äkillisissä kriisitilanteissa.
 • Tarjoaa konsultaatiotukea ja työparityöskentelyä lasten ja nuorten parissa toimiville työntekijöille.


Ota yhteyttä puhelimitse tai somekanavien kautta:

Tiimin p. 040 637 8287, myös Whatsapp

Iisakka Sanna, terveydenhoitaja, p. 040 182 6512
Lakso Sanna, nuorisotyöntekijä, p. 040 489 4307
Saarela Joni, psykiatrinen sairaanhoitaja, p. 040 620 4395
Väihkönen Marjut, erityisopettaja, p. 040 486 9687
Ylimäki Mikko, sosiaaliohjaaja, p. 040 631 5742

sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Instagram: @nopsatiimi

Tiktok: @sannanopsa

Discord: nopsamikko#8103

Snapchat: nopsa-sanna

Voit ottaa yhteyttä ja antaa palautetta myös Oulun kaupungin palautelomakkeen kautta. Valitse Aihe-kohdasta NOPSA-tiimi.


Jos olet joutunut seksuaalirikoksen uhriksi, ole viipymättä yhteydessä poliisiin tai hätänumeroon 112.

Jos olet työssäsi saanut tietää epäillystä alaikäiseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta, ota yhteys lastensuojeluun: www.ouka.fi/huoli ja poliisiin. Sosiaalipäivystyksen puhelinnumero on 044 703 6235.

Lastensuojelulain 25 §:ssä määrätyillä tahoilla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Lisäksi samoilla tahoilla on velvollisuus ilmoittaa lapseen kohdistuneesta epäillystä seksuaalirikoksesta poliisille.

Lisätietoa lastensuojeluilmoituksen tekemisestä

Nuorten kohtaamispaikkatoiminta - Kaasi-tiimi

Hankkeen jalkautuvat ohjaajat - Kaasi-tiimi - tapaavat nuoria Oulun kaduilla sekä arki-iltaisin että viikonloppuisin. Ohjaajien pääasiallinen tehtävä on liikkua ja näkyä siellä, missä nuoret viettävät aikaansa. Myös erilaiset tapahtumat, toiminnot ja yhteistyö eri tahojen kanssa on oleellinen osa ohjaajien arkea.

Tiimin ohjaajilla on osaamista eri osa-alueilta. Monikulttuurinen nuorisotyö näkyy ohjaajien arjessa erilaisina nuorten toimintaryhminä. Näiden tavoitteena on erilaisuuden huomioiminen, kohtaaminen ja hyväksyminen. Monikulttuurinen nuorisotyö lisää nuorten keskinäistä vuorovaikutusta mahdollistamalla erilaisista kulttuuritaustoista tulevien nuorten kohtaamisia. Ryhmätoiminnoista lisätietoa anatavat Kaasi-tiimin monikulttuurisen nuorisotyön ohjaajat Saeed Ghassabzadeh ja Shengfiny Bol.

Kohdennetun nuorisotyön ohjaaja ja seksuaalineuvoja Hillevi Bruhn pitää nuorille seksuaalineuvontaa. Tapaamisissa nuori voi keskustella luottamuksellisesti kaikista seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyvistä aiheista. Seksuaalineuvonta on maksutonta ja tarkoitettu 13-29-vuotiaille oululaisille.

Verkkonuorisotyöntekijä Kati Hopiavuori jalkautuu Oulun keskusta-alueen lisäksi myös verkossa. Kati on aktiivisesti tavoitettavissa Kaasi-tiimin sosiaalisen median kanavilla sekä toimii ohjaajana digitaalisen nuorisotilan - Netarin - kanavilla. Kati toimii mm. Momio-sivustolla NetariRapu-nimimerkillä maanantaisin klo 18-20.

 

Kaasi-tiimin ryhmäkuva

Ota yhteyttä:

Kati Hopiavuori, verkkonuorisotyön ohjaaja,  p. 040 4871650
Hillevi Bruhn, Kohdennetun nuorisotyön ohjaaja, p. 040 6248165
Saeed Ghassabzadeh, Monikulttuurisen nuorisotyönohjaaja, p. 040 6265849
Shengfiny “Sege” Bol, Monikulttuurisen nuorisotyönohjaaja, p. 040 6248039

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Instagram: @kaasitiimi, @kaasihilu ja @kaasisege

Snapchat: kaasikati ja kaasisasi

Osaamisen vahvistaminen ja vanhemmuuden tuki

Projektikoordinaattorit suunnittelevat sekä kokoavat opetushenkilöstölle koulutuksia, opetusmateriaaleja ja tietopaketteja turvataito- ja seksuaalikasvatukseen esiopetuksesta toiselle asteelle.

Tiimi tukee vanhempia heidän kasvatusvastuussaan sekä välittää oikeaa ja ajankohtaista tietoa laajasti koko lapsen ja nuoren kasvuympäristölle. Tuotettuja ja koottuja materiaalivinkkejä löytyy tämän sivun “Materiaalit”-kohdasta. Materiaalivinkkejä päivitetään hankkeen aikana.

YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus saada turvataito- ja seksuaalikasvatusta. Lisäämällä avoimuutta, tietoa ja taitoa asiaan liittyen lasten mahdollisuudet turvalliseen kasvuun paranevat.

 

Projektikoordinaattoreiden ja mediakasvattajan kuva
 

Ota yhteyttä:

Projektikoordinaattori, Hanna Poijula, p. 040 481 3497
Projektikoordinaattori, Susanna Kauppinen, p. 040 621 1357
Projektikoordinaattori, Arttu Kuivala, p. 040 626 6108

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Kotouttamisen tehostaminen

Ohjaaja on tukena maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opinnoissa ja vapaa-ajan toiminnoissa. Työn tavoitteena on opiskelijoiden parempi pärjääminen opinnoissa sekä mielekkään toiminnan löytyminen vapaa-ajalle.

Ohjaaja tukee aikuisten valmistavassa ja perusopetuksessa olevien maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimista ja opiskelua mm. osallistumalla oppitunneille, ​ottamalla osaa opetusjärjestelyjen suunnitteluun ja toteutukseen sekä toimimalla opiskeluryhmissä opiskelijoiden apuna.

Ohjaaja on mukana opiskelijoiden moniammatillisissa opiskelun ja hyvinvoinnin tuen yhteistyöverkostoissa sekä toimii osana opiskeluhuoltotyötä. Hän tukee opiskelijoiden vapaa-ajan toimintojen järjestymistä​ ohjaamalla opiskelijoita eri palveluiden ja harrastusten pariin, sekä tekee yhteistyötä oppilaitosten lisäksi Oulun kaupungin nuorisopalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Ota yhteyttä:

Henna Pelkonen, ohjaaja
henna.pelkonen[at]ouka.fi

Laura Järvelä, ohjaaja
laura.jarvela[at]ouka.fi

Harpal Gill, psykiatrinen sairaanhoitaja (maahanmuuttajien mielenterveyden tukeminen) 
harpal.gill[at]ouka.fi

BusinessOulu on osatoteuttajana Kotouttamisen tehostaminen -osiossa. Toiminnassa keskitytään maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllisyys- ja yrittäjyysvalmiuksien nostamiseen. 

Yhteystiedot:

Viera Karam
Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry
yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistys
040 674 7862, viera.karam[at]uusyrityskeskus.fi

Matleena Aarikallio
Northern Finland
Startup Refugees
yritystoiminnan suunnittelu ja työllistyminen
p. 044 2422900, matleena[at]startuprefugees.com

Henry Koivukangas
yritystoiminnan suunnittelu ja työllistyminen
p. 044 703 1303, henry.koivukangas[at]businessoulu.com

Turvallinen Oulu -hankkeen tunnuskuva

Kysy lisää hankkeesta

projektijohtaja
Kati Kaarlejärvi

p. 040 1677 049
etunimi.sukunimi[at]ouka.fi
 

Turvallinen Oulu -hanke näkyy Oulun kaupungin somekanavilla (FB, Twitter, Instagram, Youtube) sekä Nuorten Oulu -Instagram-tilillä.
#turvallinenoulu

Palaute


Anna palautetta Turvallinen Oulu -hankkeesta
 

Anna palautteesi koulutuksista ja tilaisuuksista

Materiaalit

Hankkeen järjestämien koulutusten materiaalit sekä materiaaleja eri kouluasteille ja huoltajille löytyy Materiaalit-sivulta.

Opetushallituksen logo  Opetus- ja kulttuuriministeriön logo   Sosiaali- ja terveysministeriön logo

Lyhytosoite tälle sivulle on www.ouka.fi/turvallinenoulu/