Turvallinen Oulu

Turvallinen Oulu -hankkeen (2019 - 2021) päätavoitteena on ennalta ehkäistä alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia Oulussa. 

Tavoitteena ​on:  

 • Vähentää seksuaalirikoksia ja seksuaalista häirintää ja sen uhkaa​
 • Vahvistaa lasten ja nuorten aktiivista roolia yhteisön jäseninä​
 • Tukea perheitä ja lisätä tietoa seksuaalirikosten ehkäisemiseksi ​
 • Vahvistaa lasten, nuorten ja vanhempien media- ja turvataitoja ​
 • Vahvistaa maahanmuuttajien yhteisöön integroitumista. ​ 

Kuusi osa-aluetta

Hanke jakautuu kuuteen osa-alueeseen:  

Toimenpide 1: Vanhemmuuden tukeminen lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksessa​ 
Toimenpide 2: Koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen seksuaalirikosten ehkäisemiseksi ​
Toimenpide 3: Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistaminen​ 
Toimenpide 4: Monialainen toimintamalli nuorten kohtaamiseen vapaa-ajalla​
Toimenpide 5: Nuorten itsetunnon vahvistaminen ─ tarinoita Oulusta​
Toimenpide 6: Seksuaalirikoksiin syyllistymisen ehkäisy​. 


Hanketta koordinoi Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut. 

Tutustu hankesuunnitelmaan tästä (pdf)

Psykososiaalisen tuen Nopsa-tiimi

Nopsa-tiimi auttaa seksuaalista häirintää ja seksuaaliväkivaltaa kohdanneita oulululaisia lapsia ja nuoria. Se auttaa myös äkillisissä yhteisöllisissä kriisitilanteissa, jotka tapahtuvat lasten ja nuorten kasvu- ja kehitysympäristöissä.

Mitä Nopsa tekee?

 • Tarjoaa poikkeuksellisissa ja äkillisissä tilanteissa monialaista, lyhytaikaista psykososiaalista tukea lasten ja nuorten kasvu- ja kehitysympäristöissä
 • Auttaa tarvittavan palvelun etsimisessä ja pyrkii palauttamaan turvallisen arjen
 • Jalkautuu lasten ja nuorten saataville heidän arkisiin toimintaympäristöihinsä: kouluille, harrastusten pariin ja muihin vapaa-ajan toimintoihin.
 • Tarjoaa lapsille ja nuorille yhteydenottokanavia sosiaalisessa mediassa
 • Reagoi puhelimitse (virka-aika) tuleviin yhteydenottoihin viimeistään seuraavana arkipäivänä.
 • Antaa ohjausta ja neuvontaa seksuaaliväkivaltaan liittyvissä kysymyksissä

Kenen kanssa Nopsa työskentelee?

 • alle 29-vuotiaat
 • lasten ja nuorten kasvu- ja kehitysyhteisöt (päiväkoti, koulut ja oppilaitokset sekä vapaa-ajantoiminnot)
 • lapset ja nuoret sekä heidän perheensä
 • lasten ja nuorten kanssa työskentelevät
 • Nopsa ei työskentele perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteissa eikä perheissä tapahtuvissa kuolemantapauksissa

Milloin yhteyttä Nopsaan?

Lapset ja nuoret

 • Kun olet kokenut seksuaalista häirintää tai -väkivaltaa, ollut osallisena edellä mainituissa tai sinulla on huoli näissä asioissa oman tai kaverisi turvallisuuteen liittyen.

Perhe ja läheiset

 • Kun sinulla herää epäily, että lapsesi tai lapsesi kaveri on kohdannut seksuaalista häirintää tai -väkivaltaa.

Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät

 • Kun lapsi tai nuori kertoo seksuaalisesta häirinnästä tai -väkivallasta tai sitä ilmenee välillisesti tai välittömästi yhteisössäsi.
 • Kun yhteisössäsi on muu akuutti psykososiaalista tukea vaativa kriisitilanne.

 

Nopsa-tiimin jäsenten ryhmäkuva

Ota yhteyttä puhelimitse tai somekanavien kautta:

p. 040 637 8287, myös Whatsapp

Iisakka Sanna, terveydenhoitaja, p. 040 182 6512
Lakso Sanna, nuorisotyöntekijä, p. 040 489 4307
Väihkönen Marjut, eritysopettaja, p. 040 486 9687
Ylimäki Mikko, sosiaaliohjaaja, p. 040 631 5742

sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi

p. 040 637 8287, myös Whatsapp

Instagram: @nopsatiimi

Tiktok: @sannanopsa

Discord: nopsamikko#8103

Voit ottaa yhteyttä ja antaa palautetta myös Oulun kaupungin palautelomakkeen kautta. Valitse Aihe-kohdasta NOPSA-tiimi.

Nuorten kohtaamispaikkatoiminta - Kaasi-tiimi

Hankkeen jalkautuvat ohjaajat - Kaasi-tiimi - tapaavat nuoria Oulun kaduilla sekä arki-iltaisin että viikonloppuisin. Ohjaajien pääasiallinen tehtävä on liikkua ja näkyä siellä, missä nuoret viettävät aikaansa. Myös erilaiset tapahtumat, toiminnot ja yhteistyö eri tahojen kanssa on oleellinen osa ohjaajien arkea.

Ohjaajilla on osaamista erityisesti monikulttuurisen, kohdennetun sekä verkkonuorisotyön parista.

Kaasi-tiimin ryhmäkuva

Ota yhteyttä:

Kati Hopiavuori, verkkonuorisotyön ohjaaja,  p. 040 4871650
Hillevi Bruhn, Kohdennetun nuorisotyön ohjaaja, p. 040 6248165
Saeed Ghassabzadeh, Monikulttuurisen nuorisotyönohjaaja, p. 040 6265849
Shengfiny “Sege” Bol, Monikulttuurisen nuorisotyönohjaaja, p. 040 6248039

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Instagram: @kaasitiimi, @kaasihilu ja @kaasisege

Snapchat: kaasikati ja kaasisasi

Osaamisen vahvistaminen ja vanhemmuuden tuki

Projektikoordinaattorit ja mediakasvattaja suunnittelevat sekä kokoavat opetushenkilöstölle koulutuksia, opetusmateriaalia ja tietopaketteja seksuaali- ja turvataitokasvatukseen esiopetuksesta toiselle asteelle.

Tiimi tukee vanhempia heidän kasvatusvastuussaan sekä välittää oikeaa ja ajankohtaista tietoa laajasti koko lapsen ja nuoren kasvuympäristölle. Tuotettuja ja koottuja materiaaleja löytyy tämän sivun “Materiaalit”-kohdasta.

YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus saada seksuaali- ja turvataitokasvatusta. Lisäämällä avoimuutta, tietoa ja taitoa asiaan liittyen lasten mahdollisuudet turvalliseen kasvuun paranevat.

 

Projektikoordinaattoreiden ja mediakasvattajan kuva
 

Ota yhteyttä:

Projektikoordinaattori, Hanna Poijula, p. 040 481 3497
Projektikoordinaattori, Susanna Kauppinen, p. 040 621 1357
Mediakasvattaja, Arttu Kuivala, p. 040626 6108

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Turvallinen Oulu -hankkeen logo

Kysy lisää hankkeesta

projektijohtaja Kati Kaarlejärvi
p. 040 1677 049
etunimi.sukunimi[at]ouka.fi

Turvallinen Oulu -hanke näkyy Oulun kaupungin somekanavilla (FB, Twitter, Instagram, Youtube) sekä Nuorten Oulu -Instagram-tilillä.
#turvallinenoulu

Koulutusmateriaalit

Tähän kootaan koulutuksien ja tilaisuuksien esitysmateriaaleja.
 
 
 

Materiaalit

Elinan päiväkirjasta -sarjakuva (pdf)

Elinan päiväkirjasta - opettajan materiaali (pdf)

VastuulliSEX-opas: Opas puheeksioton tueksi maahanmuuttajamiesten kulttuurisensitiivisessä seksuaalikasvatuksessa: VastuulliSEX-opas sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden työvälineeksi (Karppinen, Paula; Säkkinen, Miia, 2019) 

Tukimateriaalia seksuaaliseen häirintään ja siihen puuttumiseen sekä sosiaaliseen mediaan liittyen lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. 

Lyhytosoite tälle sivulle on:

www.ouka.fi/turvallinenoulu/