Yhteistyöesitykset

Yhteistyöesitykset Oulun kaupungille

 

 • Mahdollisuus osallistua yhteistyöesityksiin vaihtelee eri aikoina ja resurssien mukaan. Ole aina mahdollisimman pian yhteydessä kehittämissalkun ohjelmakoordinaattoriin, jotta saat tietoa tilanteesta
 • Sisällön osalta yhteistyöesityksiä peilataan salkun painopisteisiin ja myös siihen, mitä on käynnissä perustyössä ja / tai muissa hankkeissa. Jo käynnissä olevien tekemisten kanssa päällekkäisiin asioihin ei lähdetä mukaan.
 • Yhteistyöesitykset edellyttävät hyvissä ajoin keskustelua Oulun kaupungin toimialojen edustajien kanssa liittyen hankkeen sisältöön. Tämän jälkeen voidaan käsitellä ko. salkun koordinaatioryhmässä.
 • Jos projektiin tulee ohjata Oulun kaupungin toimesta asiakkaita ja/tai liittyy kaupungin toimintaa oleellisesti, usein myös hallintokunnan johtoryhmä käsittelee. 
 • Jatkotyön organisointi ja kustannukset tulee ottaa huomioon jo projektia suunniteltaessa
 • Päärahoitus tulee aina hankkia muualta eli haetaan päärahoitusta päärahoittajalta ja Oukan rahoitusosuus voi tulla  kuntarahoitukseksi / muuksi rahoitukseksi, jota voi olla myös muilta taholta, esim. organisaation omaa rahaa, yhteistyökumppaneilta jne. HUOM! Usein kuntarahoitusta ei tarvita, vaan toimijat voivat hakea projektirahoituksia itsenäisesti.
 • Rahoituslähteitä tulee seurata hyvissä ajoin, mikä vaatii pitkäjänteisyyttä.
 • Edetään yleensä vaiheittain: Idea – suunnittelu – rahoituksen hakuvaihe. 
 • Päärahoittajan rahoitushakemusta kannattaa täyttää hyvissä ajoin, jolloin hahmottuu selvitettävät asiat ja rahoituslähteen vaatimukset. Hakemuksen lisäksi usein tarvitaan myös projektisuunnitelma
 • Jo ideavaiheessa kannattaa siis olla yhteydessä kehittämissalkun ohjelmakoordinaattoriin. Hän myös ohjaa eteenpäin substanssitahoihin sekä kertoo, mihin salkkuun yhteistyöesitys voisi kuulua
 • Yhteistyöesityksiin osallistumista määrittävät myös Oulun kaupungin käytettävissä olevat rahalliset resurssit sekä käynnissä olevat säästötoimenpiteet
 • Tällä hetkellä yhteistyöesitysten toivotaan tukevan Euroopan kulttuuripääkaupunkihakuun liittyviä teemoja, joista lisätietoa: www.ouka.fi/oulu2026