Ympäristö- ja ilmastoasiat sekä kestävä kehitys

Strateginen linjaus:
Ympäristön kestävyys ja yhdyskuntarakenteen eheys

Strateginen toteuttamisohjelma:
Oulun kaupungin ympäristöohjelma
 

Päämäärä:
Oulu kasvaa kestävästi - hyvä ympäristö yhteistyöllä

Painopisteet:

Painopiste 1: Eheä yhdyskuntarakenne, kestävä palveluverkko ja liikkumisen kestävyys
Painopiste 2: Energia- ja materiaalitehokkuus
Painopiste 3: Ympäristövastuulliset toimijat

Hankkeet tietokannassa
 (valitse kehittämissalkku)