Alakoulujen toimintaohjeet ennen uintijaksoa

TOIMINTAOHJEET ENNEN UINTIJAKSOA JA UINTIJAKSON AIKANA

Sivu on päivitetty 21.8.2020

 

Uintiviikoista julkaistaan vuosittain touko-kesäkuun vaihteessa seuraavan lukuvuoden suunnitelma. Yhtä koulua varten varataan 1-2 viikkoa uinninopetukseen. Ilmoitettu uintijakso tulee merkitä lukuvuosisuunnitelmaan. Ennakkosuunnitelmiin on lähes mahdotonta tehdä muutoksia.

 

 

TOIMINTAOHJEET VIIMEISTÄÄN KUUSIVIIKKOA ENNEN UINTIJAKSOA

 

KOULUT LAATIVAT UINTIVIIKON LUKUJÄRJESTYKSEN

Uintiviikosta laaditaan kouluilla tarkka lukujärjestys, josta selviävät luokat, uintiajat sekä oppilas- ja henkilökuntamäärät kuljetusten järjestämistä ja allasvarauksia varten. 

Lukujärjestystä varten käytä vain alta löytyviä mallipohjia tietojen ilmoittamiseen!

Uintiviikon lukujärjestys toimitetaan kouluilta sähköpostilla viimeistään kuusi viikkoa ennen uintijaksoa
Oulun uimahallin ja Raatissa uivat osoitteeseen jyrki.hiltunen@ouka.fi
Vesi-Jatulissa uivat osoitteeseen erkko.korpela@ouka.fi 

Mallipohjaan täytetään ryhmät jokaiselle päivälle, oppilaiden ja aikuisten lukumäärä täytetään maanantaille.

Oulun uimahallin ja Raatin uimahallin viikkolukujärjestys.xls (mallipohja, päivitetty 3.9.2019).

 

Käytössä olevat allastilat luokittain

Oulun uimahalli
Kahluuallas 1. lk tai 2.lk
Opetusallas 3. lk tai 4. lk
Liukumäkiallas
Isoallas 5. lk tai 6. lk

Raatin uimahalli
Opetusaltaat 1. lk tai 2. lk

Vesi-Jatulin uimahalli
Opetusallas 1.lk tai 2. lk tai 3. lk
Isoallas 4. lk tai 5. lk tai 6 lk

Kuljetukset, allastila- ja uimaopettajavaraukset tehdään koulujen laatimien lukujärjestysten perusteella. Koulu ei saa tehdä enää muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan, aikatauluun tai luokkien uintijärjestykseen.


OPPILAIDEN NIMILISTAT LÄHETETÄÄN UIMAOPETTAJALLE

Uimaopettajat tarvitsevat jokaisen opetettavan luokan oppilaiden nimilistat, Listat tulee toimittaa kouluilta sähköpostilla viimeistään kuusi viikkoa ennen uintijaksoa 

Käytä vain alta löytyviä mallipohjia nimien ilmoittamiseen!

Oulun uimahallin ja Raatissa uivat osoitteeseen uinninvalvonta.raksila@ouka.fi

Vesi-Jatulissa uivat osoitteeseen uinninvalvonta.jatuli@ouka.fi

 

Nimilistojen mallipohjat

 

 

UIMAHALLIKULJETUKSET

Alakoulujen yhteyshenkilöt

Oulun ja Raatin uimahalli

Jyrki HiItunen 044 703 8043, jyrki.hiltunen@ouka.fi
Marko Savolainen 044 703 8015, marko.savolainen@ouka.fi

Vesi-Jatuli
Erkko Korpela p. 040 702 4719, erkko.korpela@ouka.fi
Marko Savolainen p. 044 703 8015, marko.savolainen@ouka.fi

Uimaopettajat järjestävät yhdessä liikennöitsijän kanssa koululaisten uintikuljetukset keskitetysti. Kuljetuskustannukset maksetaan perusopetuksen yhteisistä määrärahoista.

Uimahallikuljetusten järjestämisessä noudatetaan koulukuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä annettua asetusta 21.6.2006/553, joka on ollut voimassa 1.8.2006 alkaen. Ministeriön turvallisuusyksikkö on laatinut asetusta koskevan muistion 16.6.2006. Asetusta noudatetaan kaikilla koulun säännölliseen toimintaan liittyvillä matkoilla, jotka tehdään tilausliikenteessä.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä.

Koulun rehtori vastaa valvonnan järjestämisestä koko uimahallimatkan aikana.

 

TOIMINTA UIMAHALLISSA, ENNAKOINTI

Kouluilla on hyvä tutustua ja käydä läpi ennakkoon oppilaiden kanssa uimahallien toimintaohjeet ja säännöt. Uimaopettaja kertaa uimahallin yleiset toimintaohjeet ja säännöt ryhmän kanssa vielä uimahallilla ennen ensimmäistä uinti kertaa.

Oulun uimahallin yleiset toimintaohjeet

Raatin uimahallin yleiset toimintaohjeet

Vesi-Jatulin uimahallin yleiset toimintaohjeet

 

SYKSYN 2020 KORONAPOIKKEUSAJAN LISÄOHJEITUS ALAKOULUILLE

 

SÄHKÖINEN KULUNVALVONTA JA PUKUKAAPPIEN LUKITUS

Oulun uimahallissa ja Raatin uimahallissa on sähköinen kulunvalvonta aulasta pukuhuoneisiin.
Pukukaapit toimivat muovikortilla. Viidennen ja kuudennen luokan oppilaiden tulee varata mukaansa uintitunneille muovikortti, joka voi olla esimerkiksi bonuskortti. Kortteja saa lainaan palvelupisteeltä. Tunnin jälkeen opettaja palauttaa lainatut kortit palvelupisteelle. Puuttuvista korteista laskutetaan kouluja euron kappaleelta.

Ryhmäpukuhuoneita käyttävät 1. - 4. luokan oppilaat, joten he eivät muovikortteja tarvitse.


OPPILAAN UINTIVARUSTEET

Uintiasuna on uimapuku, uimahousut tai burkini. Pyyhe, laudeliina ja pesuvälineet kuuluvat uimahallikävijän vakiovarusteisiin. Suositellaan uimalasien käyttöä uinninopetustunneilla. Omat lasit mukaan, uimahallilta saa laseja myös lainaan.
 

ODOTTAMINEN AULATILOISSA

Uinti on suosittu liikuntalaji, ja etenkin ikäihmiset ja erityisryhmät liikkuvat päiväaikaan, samanaikaisesti oppilaiden kanssa. Kouluväki huomio osaltaan myös uimahallin muut käyttäjäryhmät jättämällä riittävästi kulkutilaa ulko-ovelta palvelupisteelle ja edelleen pukuhuoneisiin. 


TOIMINTAOHJEET UINTIJAKSOLLA

 

  • Koulun velvoite on pyrkiä huolehtimaan siitä, että oppilaiden valvontaa suorittavia luokanopettajia on sekä tytöille että pojille. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on tilanteesta ilmoitettava ennakkoon uimaopettajalle.
  • Luokanopettaja noutaa uimahallin palvelupisteestä ryhmäpukuhuoneen avaimen (1.-4. lk) ja ilmoittaa päivittäin palvelupisteen hoitajalle uimaopetukseen osallistuvien oppilaiden lukumäärän.
  • Ensimmäisellä uintikerralla uimaopettaja odottaa ryhmää uimahallin aulassa. 
  • Luokanopettaja vie ja valvoo oppilaat puku- ja pesuhuonetiloissa. Opettaja huolehtii, että oppilaat peseytyvät saippualla ilman uima-asua, kastellen myös hiukset. Pitkähiuksiset koululaiset käyttävät uimalakkia tai laittavat hiukset kiinni. Ennen altaalle siirtymistä käydään WC:ssä.
  • Oppilaan uima-asuna on uimapuku, uimahousut tai burkini. Shortsien tai uimashortsien käyttö uima-asuna on kielletty. Uimaopettajat suosittelevat uimalasien käyttöä. Laseja voi pyytää lainaan uimaopettajalta. Emme suosittele sukellusmaskin käyttöä uinninopetuksessa. Lasisen sukellullusmaskin käyttäjiltä edellytetään varovaisuutta.
  • Luokanopettaja seuraa uimaopetuksen etenemistä koko oppitunnin ajan altaan reunalla tai osallistumalla itse uimaopetukseen. Uimaopettaja vastaa opetuksen pedagogisesta sisällöstä. Mikäli oppilas joutuu poistumaan ryhmäopetuksesta, vastuu oppilaasta siirtyy luokanopettajalle.
  • Luokanopettaja on uimahallissa virantoimituksessa, ja näin ollen vastuussa oppilaista koko uintitunnin ajan. Uimahallin henkilöstöllä on aina yleinen valvontavastuu.

 

Oulun uimahallissa luokanopettaja ohjaa oppilaat odottamaan uinninopetusta hallin katsomon penkkiriveille, josta uimaopettaja ottaa ryhmän haltuunsa. Uimaopettaja ohjaa oppilaat ja opettajan ryhmälle varatulle altaalle.
Raatin uimahallissa luokanopettaja ja uimaopettaja kuljettavat oppilaat suoraan opetusaltaalle.


Vesi-Jatulin uimahallissa odotetaan uinninopetuksen alkamista allasosaston oviaukolla. Opettajien on käytettävä puhtaita sisäjalkineita ja puhdistettava jalkineiden pohjat desinfiointipisteissä suihkutiloissa

 

Kuluttajavirasto on antanut ohjeen uimahallien turvallisuuden edistämisestä, laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta. Ohje sisältää muun ohella säännöksen riittävästä uinninvalvonnasta uimaopetuksen aikana. Tätä sovelletaan myös Oulun koululaisten uintitunnilla.

Koulun uintitunnille osallistuvat kaikki luokan oppilaat, kilpauimareitten eriyttämistä ei sallita turvallisuus- ja vastuukysymysten vuoksi. Kilpauimarit voivat toimia oman luokan muille oppilaille esimerkkeinä ja kannustaa harjoittelemaan uintia.

 

UINNINOPETUKSEN TUNTIMÄÄRÄT, VÄLITAVOITTEET, TESTAUS JA ARVIOINTI

Uintia opetetaan 0.-6. luokan oppilaille neljä-viisi kertaa lukuvuoden aikana. Uintitunti kestää 40-50 minuuttia, josta aktiivista uinninopetusta on 30-40 minuuttia. Oppilaille varataan vapaata uintiaikaa 5-15 minuuttia. Oulun uimahallissa oppilaat pääsevät hyppimään hyppytornista ja 1 metrin ponnahduslaudalta.

 

Perusopetuksen uimaopetuksen välitavoitteet vuosiluokilla 1-6

1. luokka: alkeisselkäuinti
2. luokka: alkeiskrooliuinti
3. luokka: selkäuinti
4. luokka: krooliuinti (hengitys), 25-50 metrin uinti vapaalla tyylillä
5. luokka: rintauinti
6. luokka: uintilajien kertaus, vesipelastus ja 200 metrin uintitesti

 

Uimataidon testaaminen

Oppilaan uimataitoa testataan ensimmäisen kerran neljännellä luokalla. Neljännen luokan oppilaiden tavoitteena on, että oppilas pystyy uimaan yhtäjaksoisesti vähintään 25 metriä.
Vuosittain lähes 90% oppilaista saavuttaa 4. luokalle asetetun tavoitteen.

Toisen kerran uimataitoa testataan kuudennella luokalla. Kuudennen luokan oppilaan tavoitteena on saavuttaa pohjoismainen uimataitotaso. Pohjoismainen uimataitotaso määritellään seuraavasti: "Henkilö, joka pudottuaan syvään veteen niin, että pää käy veden alla ja päästyään uudelleen pinnalle ui yhtäjaksoisesti 200 metriä, josta 50 metriä selällään, on uimataitoinen."

Mikäli oppilas saavuttaa pohjoismaisen uimataitotason, merkitään suoritus kuudennen luokan kevättodistukseen.

Lukuvuonna 2016-2017 kuudesluokkalaisten uimaanoppimisprosentti kaikki oppilaat huomioiden oli 89.
Lukuvuonna 2017-2018 uimaanoppimisprosentti oli 87,6.

Uimaopettaja kirjaa yhdessä luokanopettajan kanssa oppilaiden uintisuoritukset.

 

Arviointi

Uinnin arviointiperusteet ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaiset. Uimaopettaja ja luokanopettaja arvioivat yhdessä vuosittain oppilaan uimataitotason suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

 


KESÄUIMAKOULUT

Mikäli uimaopettaja ja luokanopettaja ovat päätyneet suosittelemaan oppilaalle lisää uintiharjoittelua, on 1.-5.luokan oppilaalla mahdollisuus osallistua kesän uimakouluihin. UImahalleissa ei ole mahdollisuutta järjestää lisäopetusta lukuvuoden aikana vaan oppilaille suositellaan osallistumista kesällä järjestettäviin uimakouluihin.


Uimaopettaja ilmoittaa oppilaan lisäopetustarpeesta koululle. Luokanopettaja lähettää tiedon oppilaan huoltajalle. Huoltajan vastuulla on oppilaan ilmoittaminen kesäuimakouluun ja kuljetuksen järjestäminen. Lisä- ja kesäuimakoulut ovat maksuttomia oppilaille.

 

OULUN KOULUJEN UINTIKILPAILUT

Oulun uimahallilla järjestetään jokatoinen vuosi koululaisten uintikilpailut kilpa- ja harrasteuimarisarjoin. Uintikilpailut järjestetään seuraavan kerran keväällä 2022.

 

UIMAMERKIT

Oppilaat voivat suorittaa SUH:n uimamerkkejä Oulun uimahalleissa. Uimaopettajat ottavat uintisuorituksia vastaan.

SUH:n uinnintavoitetaulukko.

 

KOULUJEN UINNINOPETUKSEN YHDYSHENKILÖT

Oulun ja Raatin uimahalli

Jyrki Hiltunen 044 703 8043,  jyrki.hltunen@ouka.fi

Marko Savolainen 044 703 8015, marko.savolainen@ouka.fi

Vesi-Jatulin uimahalli

Erkko Korpela 040 702 4719, erkko.korpela@ouka.fi

Marko Savolainen 044 703 8015, marko.savolainen@ouka.fi

Koululiikunta

Tanja Ylisirniö 050 574 7048, tanja.ylisirnio@ouka.fi

Koulujen uinninopetuksen sujumisesta voi antaa palautetta yhdyshenkilöille tai suoraan uimaopettajille  uinninvalvonta.raksila@ouka.fi tai uinninvalvonta.jatuli@ouka.fi