Alakoulujen toimintaohjeet ennen uintijaksoa

TOIMINTAOHJEET ENNEN UINTIJAKSOA JA UINTIJAKSON AIKANA

 

Sivu on päivitetty 23.5.2023

 

Koulujen uintiviikot julkaistaan vuosittain touko-kesäkuun vaihteessa. Ilmoitettu uintijakso tulee merkitä koulun lukuvuosisuunnitelmaan. Koululle varattu uintiviikko/viikot ovat sitovia ja ennakkosuunnitelmiin on lähes mahdotonta tehdä muutoksia. 

 

TOIMINTAOHJEET VIIMEISTÄÄN KUUSI VIIKKOA ENNEN UINTIJAKSOA

 

1. Koulut laativat uintiviikon uintilukujärjestyksen ladattavalle valmiille mallipohjalle. Uintiviikosta tehdään tarkka uintilukujärjestys, johon merkitään kaikki luokat ja niiden uintiajat sekä oppilas- ja henkilökuntamäärät luokittain kuljetusten järjestämistä sekä allasvarauksia varten. Uintilukujärjestys täytetään jokaiselle päivälle. Lisäohjeita uintilukujärjestyksen täyttämiseen antaa Jyrki Hiltunen, p. 044 7038043

2. Laadittu uintilukujärjestys on toimitettava sähköpostilla viimeistään kuusi viikkoa ennen uintiviikkoa osoitteeseen jyrki.hiltunen@ouka.fi

3. Käytäthän ainoastaan tätä lukujärjestys -pohjaa suunnitelmaa laatiessa:

Oulun uimahallin ja Raatin uimahallin viikkolukujärjestys.xls (mallipohja, päivitetty 15.10.2021). Alta löytyvät uinninopetuksessa käytettävät luokkakohtaiset allastilat.

 

Alaluokkien uinnit järjestetään seuraavilla altailla:

Oulun uimahalli
Kahluuallas: 1.lk ja 2.lk
Opetusallas: 3.lk ja 4.lk
Liukumäkiallas: allasta käytetään uinninopetukseen vain tarvittaessa
Isoallas: 5.lk ja 6.lk

Raatin uimahalli
Lastenaltaat: 1.lk ja 2.lk

Vesi-Jatulin uimahalli
Opetusallas: 1.lk, 2.lk ja 3.lk
Isoallas: 4.lk, 5.lk ja 6.lk

4. HUOM! Laadittu uintilukujärjestys on sitova eikä siihen voida tehdä enää muutoksia lähettämisen jälkeen. Päiväkotien uintiviikot vaihtelevat Oulun uimahallin ja Raatin uimahallin välillä.

5. Jokaisen luokan nimilistat on lähetettävä sähköpostilla uinninopettajille viimeistään kuusi viikkoa ennen uintiviikon alkamista. Kirjaa sähköpostin aiheeksi koulun nimi/nimilistat (esim. Kaukovainion koulu/nimilistat).

 

Koulut, jotka uivat Oulun tai Raatin uimahallissa: uinninvalvonta.raksila@ouka.fi

Koulut, jotka uivat Vesi-Jatulissa: uinninvalvonta.jatuli@ouka.fi

 

Nimilistojen mallipohjat

1.lk, 2.lk, 3.lk ja 5.lk nimilista
4.lk nimilista
6.lk nimilista 

 

UIMAHALLIKULJETUKSET

Oulun kaupunki vastaa alakoulujen uintiviikon bussikuljetuksien järjestämisestä. Koulut vastaavat bussimatkan aikaisesta turvallisuudesta.

Uimahallien yhteyshenkilö kuljetusasioissa

Oulun, Raatin ja Vesi-Jatulin uimahallit: Jyrki HiItunen, p. 044 703 8043, jyrki.hiltunen@ouka.fi  

 

 

UIMAHALLISSA TOIMIMINEN JA OHJEET LUOKANOPETTAJILLE

 

Ennakointi

Ennen uintiviikon alkua suosittelemme tutustumaan oppilaiden kanssa yhteisesti uimahalliemme toimintaohjeisiin ja sääntöihin. Kouluille on myös lähetetty ennakkoon ohjeet uintiviikosta.

Oulun uimahallin yleiset toimintaohjeet

Raatin uimahallin yleiset toimintaohjeet

Vesi-Jatulin uimahallin yleiset toimintaohjeet

 

Uimaopettajan tervehdys

Uintiviikon ensimmäisenä päivänä uimaopettajamme saapuvat aulaan vastaanottamaan oppilasryhmät. Uimaopettajamme kertaavat uimahallin yleiset toimintaohjeet ja säännöt ja toivottavat kaikki tervetulleiksi uintiviikolle.

 

Aulatiloissa odottaminen

Uinti on suosittu liikuntalaji ja etenkin ikäihmiset ja erityisryhmät liikkuvat päiväsaikaan, samanaikaisesti oppilaiden kanssa. Koululuokkien tulee huomioida uimahallin muut käyttäjäryhmät, jättämällä riittävästi kulkutilaa ulko-ovelta palvelupisteelle ja sieltä pukuhuoneisiin. Äänenkäytön voimakkuudesta yleisissä tiloissa on myös hyvä muistuttaa pitkin uintiviikkoa. Aulatiloissa oleskelua on pyrittävä minimoimaan!


Oppilaan uintivarusteet

Uintiasuna toimivat uimapuku, uimahousut tai burkini. Käytettävästä uintiasusta ei saa irrota nukkaa, likaa tai mitään aineita allasveteen. Uintiasun tulee olla vartaloa myötäilevä ja mikäli siinä on lahkeet, tulee niiden olla tiukat. Alusasun käyttö uintiasuna on kielletty. Pyyhe, laudeliina ja pesuvälineet kuuluvat uimahallikävijän vakiovarusteisiin. Omat uimalasit on suositeltava lisävarustus, sillä oppilas tarvitsee niitä joka vuosi koulun uintiviikolla. Emme suosittele sukellusmaskin käyttöä uinninopetuksessa. Tarvittaessa lainaamme laseja myös uinninvalvomostamme.

 

Sähköinen kulunvalvonta ja pukukaappien lukitus

Oulun ja Raatin uimahallissa on käytössä sähköinen kulunvalvonta aulatiloista pukuhuoneisiin.
Pukukaapit toimivat millä tahansa muovikortilla, esimerkiksi kirjasto- tai bonuskortilla. Viidennen ja kuudennen luokan oppilaiden tulee varata uintiviikolle mukaansa oma muovikortti, sillä he käyttävät omaa pukukaappia uintipäivien aikana. Kortin unohtuessa, lainakortteja saa palvelupisteeltä. Lainatut kortit on palautettava uintitunnin jälkeen takaisin palvelupisteelle, sillä veloitamme koululta puuttuvista korteista euron kappaleelta. Muut oppilaat ohjataan lukittaviin ryhmäpukuhuoneisiin, jonka avaimesta ja lukituksesta vastaa luokanopettaja. Raatissa eikä Vesi-Jatulissa pukukaappikortteja ei tarvitse.


Koulun ja luokanopettajan vastuualueet

Koulun velvoite on huolehtia siitä, että oppilaiden valvontaa suorittavia luokanopettajia/työntekijöitä on riittävästi kaikille luokille, sekä tytöille että pojille. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on siitä ilmoitettava ennen uintiviikon alkua liikuntakoordinaattori Jyrki Hiltuselle, p. 044 703 8043.

  • Uimahalliin saapuessa luokanopettaja noutaa uimahallin palvelupisteestä ryhmäpukuhuoneen avaimen (1.-4.lk) ja ilmoittaa päivittäin palvelupisteen työntekijälle uimaopetukseen osallistuvien oppilaiden lukumäärän. Raatissa ja Vesi-Jatulissa uimaopettaja/palvelupiste ohjeistaa pukuhuonekäytännöt ensimmäisenä päivänä.
  • Luokanopettaja vie ja valvoo oppilaat puku- ja pesuhuonetiloissa. Hän huolehtii myös, että oppilaat peseytyvät ilman uima-asua ja kastelevat hiuksensa. Pitkät hiukset tulee laittaa kiinni tai käyttää uimalakkia. WC- käynneistä kannattaa muistuttaa ennen peseytymistä ja pukeutumista. Opettajien on käytettävä puhtaita sisäjalkineita.
  • Luokanopettaja ohjaa oppilaat odottamaan uinninopettajaa ja uintitunnin alkua Raksilassa hallin katsomon penkkiriveille, Raatissa lastenaltaan laidalle uimaopettajan ohjeiden mukaisesti ja Vesi-Jatulissa allasosaston oviaukolle. Uimaopetuksen alkaessa uimaopettaja ohjaa oppilaat ja opettajan ryhmälle varatulle altaalle.
  • Luokanopettaja seuraa uimaopetuksen etenemistä koko oppitunnin ajan altaan reunalta tai voi halutessaan osallistua myös itse uimaopetukseen. Uimaopettaja vastaa opetuksen pedagogisesta sisällöstä. Mikäli oppilas joutuu poistumaan ryhmäopetuksesta, vastuu oppilaasta siirtyy luokanopettajalle.
  • Luokanopettaja on uimahallissa virantoimituksessa ja näin ollen vastuussa oppilaistaan koko uintitunnin ajan. Uimahallin henkilöstöllä on aina yleinen valvontavastuu ja uimaopettajamme vastaavat uinninopetuksen käytännöistä ja turvallisuudesta.
  • Uintiviikon rakenne ja sisällöt käydään läpi yhdessä uimaopettajan kanssa heti ensimmäisenä päivänä, jonka aikana luokanopettajan on hyvä ilmoittaa myös mahdollisista luokkakohtaisista erityishuomioista.

 

Kuluttajavirasto on antanut ohjeet uimahallien turvallisuuden edistämisestä, laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta. Ohje sisältää säännöksen riittävästä uinninvalvonnasta uimaopetuksen aikana. Tätä sovelletaan myös Oulun kaupungin järjestämillä uintitunneilla.

Kaikki luokan oppilaat osallistuvat uinninopetukseen, kilpauimareitten eriyttämistä ei sallita turvallisuus- ja vastuukysymysten vuoksi. Kilpauimareita kannattaa käyttää uinninopetuksen apuna, esimerkkinä luokan muille oppilaille ja he voivat omalla esimerkillään kannustaa muita harjoittelemaan uintia.

 

UINNIN­OPE­TUKSEN TUNTIMÄÄRÄT, AIHEET JA TA­VOITTEET SEKÄ TESTAUS JA ARVIOINTI

Uintia opetetaan 0.-6. luokan oppilaille neljä-viisi kertaa lukuvuoden aikana. Uintitunti kestää 40-50 minuuttia, josta aktiivista uinninopetusta on 30-40 minuuttia. Oppilaille varataan vapaata uintiaikaa 5-15 minuuttia. Oulun uimahallissa oppilaat pääsevät hyppimään hyppytornista ja 1 metrin ponnahduslaudalta. Raatissa ja Vesi-Jatulissa hyppykäytännöt vaihtelevat tilannekohtaisesti.

 

Alakoulujen uimaopetuksen tavoitteet vuosiluokilla 0-6

0. luokka: veteen totuttautuminen ja alkeisuintiharjoitteiden omaksuminen

1. luokka: kelluminen, sukeltaminen ja myyrä- tai alkeisselkäuinti
2. luokka: myyrä- ja alkeisselkäuinti
3. luokka: selkäuinti ja yhtäjaksoinen 25 metrin uinti
4. luokka: krooliuinti ja yhtäjaksoinen 50 metrin uinti, josta ensimmäiset 25 metriä mahallaan
5. luokka: rintauinti tai selkä/krooliuinnin vahvistaminen ja 100 metrin matkauinti
6. luokka: uintilajien kertaus, vesipelastus ja 200 metrin uintitesti

 

Uimataidon testaaminen

Oppilaiden uimataitoa testataan virallisesti kaksi kertaa alakoulu-uintien aikana. Neljännellä luokalla tavoitteena on uida yhtäjaksoisesti 50 metriä. Kuudennella luokalla suoritetaan valtakunnallinen yhtäjaksoinen 200 metrin uimataitotesti. Suoritettuaan testin hyväksytysti, oppilas saa kevättodistukseensa merkinnän pohjoismaisen uimataitotason suorittamisesta.

 

Eskarikortti ja itsearviointi

Esikoululaisille jaetaan uintiviikon päätteeksi eskarikortit, jolla esikouluoppilas pääsee vapaa-aikanaan uimaan ilmaiseksi viisi kertaa. Lapset saavat mukaansa myös itsearviointi-todistukset, joihin voidaan opettajien johdolla merkitä lapsen uimataidosta kertovia merkintöjä kotiin vietäväksi. Esikoululaisia ei ohjata lisäuimaopetukseen vaan eskarikortin avulla on tarkoitus ohjata ja kannustaa perheitä ja lapsia yhteisen uintiharrastuksen pariin ja vesitaitojen opetteluun.

 

Arviointi

Uinnin arviointiperusteet ovat perusopetuksen opetussuunnitelman sekä Oulun kaupungin uinninopetussuunnitelman perusteiden mukaiset. Uimaopettaja ja luokanopettaja arvioivat yhdessä oppilaan uimataitotason suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja keskustelevat lisäuimaopetuksen tarpeesta.

 

Lisäuimaopetus

Mikäli uimaopettaja ja luokanopettaja ovat päätyneet suosittelemaan oppilaalle lisää uintiharjoittelua, on 1.-5. -luokan oppilaalla mahdollisuus osallistua kesän alussa järjestettävään lisäuimaopetukseen. Jo uintiviikon aikana, uimaopettaja ilmoittaa luokanopettajalle lisäuimaopetusta kaipaavat oppilaat. Uintiviikon jälkeen kouluille lähetetään koonti kaikista niistä koulun oppilaista, joille on tarjottu lisäuimaopetusta. Luokanopettaja tiedottaa oppilaan huoltajaa tarjotusta lisäuimaopetus mahdollisuudesta. Huoltaja vastaa oppilaan ilmoittamisesta lisäuimakouluun sekä kuljetuksen järjestämisestä. Lisäuimakoulut ovat maksuttomia ja suosittelemmekin suuresti niihin osallistumista!

 

Oulun koulujen uintikil­pailut

Oulun uimahallilla järjestetään joka toinen vuosi koululaisten uintikilpailut kilpa- ja harrasteuimarisarjoin. Uintikilpailut järjestetään seuraavan kerran 27.3.2024.

 

KOULUJEN UINNIN­OPE­TUKSEN YHTEYSHENKILÖT

Liikuntapalvelut Jyrki Hiltunen, p. 044 703 8043, jyrki.hiltunen@ouka.fi

Liikuntapalvelut Erkko Korpela, p. 040 702 4719, erkko.korpela@ouka.fi

Koululiikunta Tanja Ylisirniö, p. 050 574 7048, tanja.ylisirnio@ouka.fi

 

Palaute koulu-uinneista

Koulujen uinninopetuksesta voi antaa palautetta yhteyshenkilöille tai sähköpostitse suoraan uimaopettajille.

 

Oulun ja Raatin uimaopettajat: uinninvalvonta.raksila@ouka.fi

Vesi-Jatuli: uinninvalvonta.jatuli@ouka.fi

 

TOIVOTAMME KAIKKI LÄMPIMÄSTI TERVETULLEIKSI UINTIVIIKOILLE!