Liikkuva opiskelu Oulu

 

Liikkuva opiskelu -hanke alkoi 2.9.2019. Hanke saa rahoitusta Pohjois-Suomen Aluehallintovirastolta jolle on osoitettu avustusvarat veikkausvoittovaroista. Hankkeen kohderyhmänä on Oulun kaupungin 10 lukiota ja niiden opiskelijat sekä henkilökunta. Hanke on Oulussa selkeä jatkumo Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva koulu -ohjelmille.  Haluamme kehittää aktiivista toimintakulttuuria tukevia toimintoja kaikkien Oulun lukioiden arkeen. Sisällöt on valittu opettajien ja opiskelijoiden toiveiden perusteella. Lisäksi on hyödynnetty valtakunnallisten Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmien hyviä käytänteitä. Hankkeessa osallisuus on iso teema. Hankkeen etenemistä voi seurata Instagramissa. Linkki Liikkuva opiskelu Oulu instagram.

Hanke koostuu neljästä eri osa-alueesta jotka tukevat lukioiden aktiivisen toimintakulttuurin kehittymistä. Kaikille lukioille tarjottavia tukitoimia ovat liikkuva opiskelu koordinaattorin palkkaaminen ja hänen työpanoksensa hyödyntäminen hankkeen aikataulujen ja sisältöjen toteutumiseksi suunnitellulla tavalla. 

Toinen tärkeä osa-alue on koulutukset. Liikkuva koulu-ohjelman aikana aloitetut koulutusyhteistyöt Oulun Yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan liikunnan ja urheilun kanssa saavat jatkoa lukioiden kanssa. Koulutuksia suunnataan lukion rehtoreille, opettajille ja opiskelijoille. Lisäksi järjestämme koulutuksia myös lukioiden toiveiden pohjalta. 

Kolmannessa osa-alueessa tähtäämme lukioiden välisen yhteistyön lisäämiseen erilaisten tapahtumien, haastetoimintojen ja turnausten avulla. Näiden tapahtumien suunnittelussa ovat nuoret vahvasti apuna. Yhteistyökumppaneina toimivat oululaiset seurat ja yksityiset toiminnan järjestäjät. 

Neljäntenä osa-alueena on lukioiden sisäisen aktiivisuuden lisääminen lukiokohtaisilla kehittämissuunnitelmilla. Lukiot ovat laatineet omat kehittämissuunnitelmansa. Kullakin koululla on oma ohjausryhmänsä ja vastuuopettajansa jotka koordinaattorin kanssa varmistavat suunnitelmien toteutumisen.

 

Tavoitteet

  • Opettajien ammattitaidon lisääminen hyvinvointiosaamisen laajentamiseksi osaksi kaikkia oppitunteja. Tavoitteena on aktiivisemmat ja osallistavammat oppitunnit jotta liikunnan ja oppimisen vaikutukset pääsev tiedostamisen ja opiskelijoiden opiskelupäivän aikaisen toiminnallisuuden lisäämiseksi.   
  • Työ-ja opiskelijayhteisön osallisuuden, yhteisöllisyyden, ja yhdenvertaisuuden kehittämien toiminnan, yhdessä tekemisen ja toisen huomioimisen kautta.  
  • Opiskelijoiden tietoisuuden lisääminen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.  
  • Toiminnallisuuden ja harrastustoiminnan lisääminen opiskelijan päivään – pienin askelin kohti pysyvää elämäntapaa.  
  • Lukioiden aktiivisen toimintakulttuurin monipuolistaminen lukiokohtaisin kehittämissuunnitelmin 

Yhteystiedot

Liikkuva opiskelu -koordinaattori
Ismo Miettinen
etunimi.sukunimi@ouka.fi
p. 040 578 4465