Lisämateriaalia ja linkkejä Lisämateriaalia ja linkkejä

Koululiikuntaliitto, KLL  on koulujen oma liikuttaja. KLL liikuttaa koululaisia ja opetustyötä tekeviä sekä tuottaa materiaaleja.

Tutustu Koululiikuntaliiton kotisivuihin 

 

Suomen Olympiakomitea haluaa luoda liikunnan avulla lapselle hyvän päivän, jossa toteutuvat innostus, monipuolisuus ja -lajisuus, paljon liikettä ja leikkiä selä terveelliset elämäntavat.

Lue lisää Olympiakomitean koulu koululaisten liikunnasta !

Suomessa toimivat lajiliitot tuottavat paljon materiaaleja myös suoraan koulujen käyttöön. Voit tutustua eri lajiliittojen toimintaan ja materiaaleihin lajiliittojen kotisivujen kautta.

 

SUEKin kotisivujen listauksesta löytyvät niin Suomen kansalliset lajiliitot kuin myös kansainväliset lajiliitot. Löydät listan tästä (listassa suorat linkit lajiliittojen kotisivuille).

UKK-istituutti tuottaa tietoa liikunnasta terveyden edistäjänä ja toimintakyvyn ylläpitäjänä. UKK-instituutin kotisivuilta löytyvät myös omat osionsa koululaisten liikuntaan ja liikuntaan koulupäivän aikana.

Tutustu UKK-istituutin kotisivuihin!

 

TEKO- Terve koululainen on hanke, jonka tavoittena on ehkäistä lasten ja nuorten liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia sekä edistää liikkumista koulussa ja vapaa-ajalla. Hanke tuottaa tietopaketteja, käytännönläheisiä materiaaleja ja toimintamalleja, jotka tukevat terveellistä ja turvallista liikuntaa. materiaalit ovat maksuttomia ja vapaasti käytettävissä.

Tutustu hankkeen kotisivuihin